Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Sensorteknologi til kroniske bensår – udvikling af en overvågningssensor til patienter med venøse bensår

I projektet markedsmodnes en sensor, der løbende monitorerer trykket fra kompressionsbandager, som anvendes i behandlingen af kroniske venøse bensår. Produktet vil sikre et mere stabilt bandagetryk, hvilket ifølge ansøger er afgørende for helingstiden. Data opsamles på en trådløs enhed i patientens hjem, hvorved behandlere løbende kan kontrollere korrekt tryk uden at ...
Tilskud5.689.231
Projektperiode01.05.2013 - 30.04.2016
Projektbudget10.307.742

Ansøgningsfrister

Dialogbaseret ansøgning:
7. - 14. september 2015


Private virksomheder

Nyheder