Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Våd træflis som bæredygtigt brændsel

Test og tilpasning af en ny teknik som pulveriserer våd træflis, så det efterfølgende kan blæses direkte i brændkammeret på oliefyret kraftvarmeværker og kulkraftværker. Den fine kornstørrelse giver en optimal forbrænding, og metoden medfører mere varme, færre røggasser og mindre aske. Samtidig undgår man at konvertere træflis til træpiller eller at skulle tørre træet...
Tilskud4.100.000
Projektperiode01.11.2012 - 30.04.2015
Projektbudget7.345.000

Ansøgningsfrister

Virksomheder
18. august 2015, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder