Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Lifeshelter® – Ny genhusningsløsning til flygtninge

Projektet skal teste og tilpasse Lifeshelter® i virkelighedsnære omgivelser af flygtninge i kolde og varme omgivelser. Lifeshelter® er en midlertidig genhusningsløsning til flygtninge, som opfylder en række basale behov bedre end nuværende løsninger. Shelteret er baseret på en type paneler, som har en høj isoleringsevne, hvilket gør det bekvemmeligt at opholde sig i b...
Tilskud3.002.600
Projektperiode01.10.2013 - 31.05.2015
Projektbudget5.181.000

Ansøgningsfrister

Virksomheder
18. august 2015, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder