Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt SWAP til løse søer i farestalden – indretningsmodel der minimerer dødelighed blandt pattegrise og øger dyrevelfærden

Løsningen SWAP (Sow Welfare Piglet Protection) er en indretningsmodel, hvor man har soen gående frit, og kun spænder soen fast i fire dage af sin faretid vha. en nyudviklet SWAP-vinge. I de fire pågældende dage er der under en total fri faring stor risiko for en forhøjet dødelighed blandt de nyfødte pattegrise. I SWAP tages der således både maksimalt hensyn til både s...
Tilskud1.541.435
Projektperiode01.04.2014 - 31.03.2017
Projektbudget3.812.375

Ansøgningsfrister

Dialogbaseret ansøgning:
7. - 14. september 2015


Private virksomheder

Nyheder