Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet

56,4 mio. kr.

2016

Til virksomhederHurtigere på markedet

Næste ansøgningsfrist er 7. oktober 2016. Præscreening åbner op fra uge 32 og løber til uge 39.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Monsenso - platform for behandling af psykiatriske lidelser

Monsenso ApS har udviklet en datadreven og cloudbaseret mobile health (mHealth) platform til behandling af psykiske sygdomme. Platformen består af en smartphone applikation til patienten, cloudbaseret dataanalyse, og en webportal til det kliniske personale. Den nuværende version understøtter behandlingen af de tre største diagnoser (skizofreni, depression og bipolar l...
Tilskud2.900.201
Projektperiode15.04.2015 - 31.05.2017
Projektbudget5.030.679

Ansøgningsfrister

Efterår

7. oktober 2016 kl. 12.00

Præscreening fra uge 32 til uge 39

Nyheder