Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Lighten: lysstyringsløsning til ældre og demente

Nyere forskning peger på, at menneskers biologiske døgnrytme og søvnkvalitet kan forbedres markant, ved eksponering af det rette lys på de rette tidspunkter af døgnet. Eksponering overfor tilstrækkeligt (dags)lys kan være en udfordring for mange ældre, og særligt ældre demente, idet de ofte er mindre aktive og mobile. LIGTHEN har udviklet konceptet Personligt Lys, som...
Tilskud2.523.090
Projektperiode01.01.2015 - 31.12.2016
Projektbudget4.720.550

Ansøgningsfrister

Dialogbaseret ansøgning:
7. - 14. september 2015


Private virksomheder

Nyheder