Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Dynamiske Facader

Test og tilpasning af et facadesystem, som kan klikkes på ydersiden af vinduer. Syste-met har flere funktioner, bl.a. solafskærm-ning, (nat)isolering, naturlig ventilation mm.Formålet med projektet er at teste og afprøve de dynamiske facader og at udvikle et designmodul. Designmodulet skal gøre det nemt for projekterende ingeniører og arkitekter at tænke de nye facade...
Tilskud5.410.436
Projektperiode01.10.2012 - 30.06.2015
Projektbudget11.769.366

Ansøgningsfrister

Virksomheder
18. august 2015, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder