Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Vagus (TM) tidlig opsporing af hjertekarsygdomme hos diabetikere

Med det håndholdte apparat Vagus™ kan screeningen af diabetikere for hjertekar-sygdomme flyttes fra hospitalet til prak-tiserende læge eller patientens eget hjem, og undersøgelsen kan gennemføres på den halve tid. Diabetisk nerveskade (DAN) er en hyppig følgesygdom hos diabetikere, som øger risikoen for kardiovaskulær død. I dag tilbydes kun et fåtal af diabetikere sc...
Tilskud2.945.394
Projektperiode01.01.2013 - 31.12.2014
Projektbudget6.500.124

Ansøgningsfrister

Virksomheder
17. december 2014, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder