Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Korrosionsbeskyttelse af offshore vindmøller

Cotes A/S har udviklet en løsning til filtrering og affugtning af saltholdig luft i maritimt miljø. Løsningen kan anvendes til at skabe et overtryk i offshore vindmøller, som dels forhindrer salt og fugt i at trænge ind i vindmøllens indre, og dels gennem affugtning skaber en tør og korrosionsreducerende atmosfære. Cotes’ løsning kan ifølge ansøger reelt skabe et klim...
Tilskud2.273.650
Projektperiode01.01.2014 - 01.08.2015
Projektbudget5.309.000

Ansøgningsfrister

Virksomheder
18. august 2015, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder