Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Demonstration af Dall Energy biomasse system

Projektet har til formål at demonstrere Dall Energys nyudviklede ”biomasse til fjernvarme” koncept. Et Dall Energy biomasse system omdanner biologisk brændsel til energi ved en meget høj energivirkningsgrad. Brændslet er CO2 neutralt, og da røggaserne, asken og røggaskondensatet er særdeles rene er miljøpåvirkningen minimal. Dall Energy vil opføre og demonstrere deres...
Tilskud4.999.500
Projektperiode07.02.2013 - 30.11.2014
Projektbudget15.002.500

Ansøgningsfrister

Virksomheder
17. december 2014, kl. 12.00
Private virksomheder
Offentlige institutioner
Støttede projekter
Støttede projekter

Nyheder