Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet

56,4 mio. kr.

2016

Til virksomhederHurtigere på markedet

Næste ansøgningsfrist er 7. oktober 2016. Præscreening åbner op fra uge 32 og løber til uge 39.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt SWAP - indretningsmodel til løse søer i farestalden

Løsningen SWAP (Sow Welfare Piglet Protection) er en indretningsmodel, hvor man har soen gående frit, og kun spænder soen fast i fire dage af sin faretid vha. en nyudviklet SWAP-vinge. I de fire pågældende dage er der under en total fri faring stor risiko for en forhøjet dødelighed blandt de nyfødte pattegrise. I SWAP tages der således både maksimalt hensyn til både s...
Tilskud1.541.435
Projektperiode01.04.2014 - 31.03.2017
Projektbudget3.812.375

Ansøgningsfrister

Efterår

7. oktober 2016 kl. 12.00

Præscreening fra uge 32 til uge 39

Nyheder