Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet

56,4 mio. kr.

2016

Til virksomhederHurtigere på markedet

Næste ansøgningsfrist er 7. oktober 2016. Præscreening åbner op fra uge 32 og løber til uge 39.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Lighten: lysstyringsløsning til ældre og demente

Nyere forskning peger på, at menneskers biologiske døgnrytme og søvnkvalitet kan forbedres markant, ved eksponering af det rette lys på de rette tidspunkter af døgnet. Eksponering overfor tilstrækkeligt (dags)lys kan være en udfordring for mange ældre, og særligt ældre demente, idet de ofte er mindre aktive og mobile. LIGTHEN har udviklet konceptet Personligt Lys, som...
Tilskud2.523.090
Projektperiode01.01.2015 - 31.12.2016
Projektbudget4.720.550

Ansøgningsfrister

Efterår

7. oktober 2016 kl. 12.00

Præscreening fra uge 32 til uge 39

Nyheder