Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Miljøorienteret slamsuger med vandgenbrug til det amerikanske marked

RECycler 315 er et kombineret slamsuger- og højtryksanlæg, hvis primære funktion er spuling af større kloakledninger. Modsat traditionelle kombi-anlæg, genbruger et RECycler anlæg fra J. Hvidtved Larsen A/S spulevandet igen og igen og sparer således vand, tid og brændstof. Vandet påfyldes ved opgavens start, enten fra hane eller direkte fra kloakken, og herefter rense...
Tilskud6.375.804
Projektperiode01.11.2013 - 20.04.2016
Projektbudget12.712.461

Ansøgningsfrister

Virksomheder
18. august 2015, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder