Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet

56,4 mio. kr.

2016

Til virksomhederHurtigere på markedet

Næste ansøgningsfrist er 7. oktober 2016. Præscreening åbner op fra uge 32 og løber til uge 39.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Vermund Larsen A/S - nyudviklet behandlingsstol

Vermund Larsen A/S har udviklet en behandlingsstol til neonatalalafdelinger og dialysebehandling, hvor det er hensigten at gøre brugere mere selvhjulpne når de er nødt til at sidde i den samme stilling i flere timer. En prototype er gennem 3 måneder blevet testet på neonatalafdelingen på Kolding Sygehus, og hidtidige resultater inkluderer store driftsmæssige besparels...
Tilskud2.879.161
Projektperiode01.01.2015 - 01.01.2018
Projektbudget5.758.321

Ansøgningsfrister

Efterår

7. oktober 2016 kl. 12.00

Præscreening fra uge 32 til uge 39

Nyheder