Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet

56,4 mio. kr.

2016

Til virksomhederHurtigere på markedet

Næste ansøgningsfrist er 7. oktober 2016. Præscreening åbner op fra uge 32 og løber til uge 39.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Komtek Miljø: affaldsbehandlingsanlæg med optimal udnyttelse af organisk affald

Ecogi er et anlæg til behandling af affald. Det kan gennem raffinering af organisk affald fra både dagrenovation, detailhandel, produktionsaffald og have-parkaffald, udnytte affaldet først til energiproduktion i biogasanlæg og efterfølgende som gødning i landbruget. Anlægget kan behandle de fleste affaldstyper med et vist indhold af organisk materiale og resultere i e...
Tilskud3.652.928
Projektperiode01.01.2014 - 30.12.2016
Projektbudget8.117.618

Ansøgningsfrister

Efterår

7. oktober 2016 kl. 12.00

Præscreening fra uge 32 til uge 39

Nyheder