Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt Renere biler og byer med AdAmmine-teknologi

AdAmmine-beholdere kan monteres på dieselkøretøjer, hvor ammoniakstoffet AdAmmine i sammenhæng med katalysatorteknologi kan reducere de sundhedsskadelige emissioner – NOx – betydeligt og samtidig reducere brændstofforbruget på køretøjerne med op til 7 %. Det er væsentlig billigere at genfylde beholderen med AdAmmine frem for at fremstille en ny beholder, men det er nø...
Tilskud2.891.700
Projektperiode01.11.2013 - 31.01.2016
Projektbudget6.426.000

Ansøgningsfrister

Virksomheder
18. august 2015, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder