Forside - markedsmodningsfonden

Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger

 

 

 

135 mio. kr.

135 mio. kr.

135 mio. kr.

2013

2014

2015

Til virksomhederHurtigere på markedet

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af nye produkter og serviceydelser eller garanti, der giver køberen tryghed.

Til offentlige institutionerInnovativ efterspørgsel

Du kan læse mere om fondens tiltag for at øge udnyttelsen af innovative offentlige efterspørgsels-metoder.

Støttet projekt KOM iGEN – IT-understøttelse af hjælp til selvhjælp og inklusion i ældreplejen

I projektet udvikles et IT-system, som kan understøtte behovet for øget koordination og kvalitetssikring af indsatsen i den kommunale ældrepleje, hvor fokus i højere og højere grad lægges på hjælp til selvhjælp og ind-dragelse af pårørende og netværk. Projektets baggrund er udviklingen i mange danske kommuner, hvor fokus i hjemmehjælpen går fra passiv hjælp til såkal...
Tilskud6.993.452
Projektperiode01.01.2013 - 31.12.2014
Projektbudget13.234.420

Ansøgningsfrister

Virksomheder
17. december 2014, kl. 12.00
Private virksomheder

Nyheder