Der er nu lukket for præscreening. Frist for indsendelse af skriftligt materiale er fredag den 7. oktober kl. 12.00

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ansøgning til Markedsmodningsfonden

Her kan du læse om den ansøgningsproces, du skal igennem for at søge om medfinansiering fra Markedsmodningsfonden.

Ansøgningsfrist er den 7. oktober 2016 kl. 12.00. For at få adgang til ansøgningsmodulet er det er krav, at du gennemgår en telefonisk præscreening. Book tid til din præscreening her (offentliggøres i uge 32).

Markedsmodningsfondens ansøgningsmetode tager udgangspunkt i den måde virksomheder normalt vil søge eksempelvis private investeringer og lån. Ansøgningsmetoden starter med en telefonsamtale og giver derefter mulighed for et møde med fonden.

For at opnå medfinansiering skal man leve op til en række minimumskrav og tildelingskriterier. For mere information angående Markedsmodningsfondens tildelingskriterier kan du se mere til venstre herfor.

De enkelte trin og deres tidsfrister er illustreret herunder og beskrevet nedenfor. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så ring til os for vejledning på 35 29 18 00.

Hvordan ansøger du?

Du booker dig til en indledende telefonisk præscreening indenfor den fastlagte periode. Det er vigtigt, at du læser vejledningen inden. Vejledningen er at finde i venster kolonne. Vejledningen beskriver hvilke krav, der er til hvert trin i ansøgningsprocessen.

Du booker en tid til telefonisk præscreening til venstre herfor.

Præscreeningen vil ende med en vurdering af, om dit produkt kan komme i betragtning til medfinansiering i Markedsmodningsfonden. Herefter vil du få mulighed for at indsende skriftligt materiale af begrænset omfang

Hvilke oplysninger skal du indsende?

Efter præscreening vil du få indtil ansøgningsfristen den 17. maj 2016 til at udarbejde og indsende skriftligt materiale via det online ansøgningsmodul. Materialet består af:

  • En beskrivelse af opfyldelse af fondens tildelingskriterier (ca. 3-4 sider ≈ 2200 ord)
  • Projektplan
  • Budget
  • Forretningsplan for produktet
  • CV’er på projektets centrale aktører
  • Underskrevet testbrugererklæring – som minimum fra projektets første testbruger

Hvad sker der efter du har sendt det skriftlige materiale?

Efter indsendelse vil du enten modtage en invitation til et møde med fonden og ekstern bedømmer, hvor du får mulighed for at præsentere dit projekt og svare på spørgsmål fra bedømmer og fond, eller også vil du modtage et begrundet afslag på din ansøgning.

Markedsmodningsfondens bestyrelse træffer den endelige beslutning om, hvilke projekter der får tilsagn eller afslag. Bestyrelsen forelægges dog ikke ufuldstændige ansøgninger, som ikke opfylder gældende krav og formalia for ansøgningsrunden.