Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet

56,4 mio. kr.

2016

Dall Energy: biomasse system til varmeværker og industri

Projekt billede

Projektet har til formål at demonstrere Dall Energys nyudviklede "biomasse til fjernvarme" koncept. Et Dall Energy biomasse system omdanner biologisk brændsel til energi ved en meget høj energivirkningsgrad.

Brændslet er CO2 neutralt, og da røggaserne, asken og røggaskondensatet er særdeles rene er miljøpåvirkningen minimal.

Dall Energy vil opføre og demonstrere deres biomasseanlæg hos Sønderborg Fjernvarme og Warwick Mills.

Anlægget skal demonstrere samspillet mellem hjertet i Dall Energys biomassekoncept ovnen - og en række andre komponenter som Dall Energy har udviklet. Disse er bl.a.:

- en kompakt røggaskøler.
- en totrins røggaskøler, der trækker 35-40 % energi ud af røgen
- et keramisk filter til rensning af røggaskondensat.


Dall Energy forventer, at anlægget løser en række af de tekniske, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som øvrige teknologier har. Således har anlægget en højere brændselsfleksibilitet, lavere vedligeholdelsesomkostninger, stor regulerbarhed, lavere emissioner samt en virkningsgrad på over 110 %.


De potentielle kunder er varmeværker (særligt byer med mellem 2.000-20.000 indbyggere) og industrivirksomheder med stort energibehov (særligt industrier med et jævnt energibehov over året på over 40 MWh/døgn fx bryggerier, mejerier, træindustri mv.).

Jens Dall Bentzen fik tildelt "The European Inventor Award 2011" af det Europæiske patentkontor EPO for udviklingen af biomasse systemet. Det er første gang, at prisen går til en dansk opfinder/iværksætter.

Projektfaser:
1. Engineering, Projektledelse og formidling
2. Produktion af nøglekomponenter
3. Installation og montage
4. Indkøring og verifikation

Dall Energy og SEM stålindustri har tidligere opnået støtte fra EUDP:
- I 2009 blev en 2 MW pilot ovn bygget
- I 2010-12 blev en 8 MW demonstrations ovn bygget og indkørt.

Godkendte citater til pressebrug:
"Som ny virksomhed er det meget vanskeligt at komme på markedet med et nyt produkt, så jeg er meget taknemmelig for tilskuddet fra Fornyelsesfonden, der er afgørende for at vi kan gennemføre demonstrationsprojektet".
Jens Dall Bentzen, Opfinder og direktør for Dall Energy.