Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Adapa: adaptiv støbeform til byggebranchen

Løsningen er en computerstyret støbeform, der gør det muligt at genanvende samme støbeform til flere dobbeltkrumme elementer. Dette er blandt andet efterspurgt i byggebranchen, hvor produktion af unikke paneler er forbundet med høje omkostninger. Ved hjælp af ouklould vil disse omkostninger kunne begrænses væsentligt og dermed gøre moderne arkitektur mere tilgængeligt. Unikke dobbeltkrumme elementer finder også anvendelse indenfor bl.a. interiør- og marineindustrien.

Uddybende om projektet (min fem linjer, max 10 linjer)
AdaptiveMould løsningen består af en patenteret membranoverflade, der er i stand til at holde sin styrke selv under voldsom udbøjning. Ved hjælp af et netværk af motorer er det muligt at køre membranen ud til den ønskede geometri. Geometrien sendes til støbeformen direkte fra 3D modelleringsprogrammer på computeren. Løsningen skal testes af to private virksomheder, som arbejder med dobbeltkrumme former. I samarbejde med Aarhus Universitet skal de fremkomne former testes og styrken og fleksibiliteten dokumenteres. Forretningsmodellen er at tilbyde en langt billigere måde at producere dobbeltkrumme elementer og kunne bakke det op med data fra videnskabelige tests, så potentielle købere er forsikret om løsningens kvalitet. Dermed er CE-mærkning også en vigtig del af projektet.
På nuværende tidspunkt er der en prototype til stede, som skal bruges til at støbe paneler i forskellige materialer, bl.a. glas, termoplast, gips og beton, for at teste panelernes kvalitet.

Effekter og leverancer i projektet:
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 40
Øget omsætning: 23.000.000

Har projektet modtaget støtte fra andre?
Projektet har tidligere modtaget støtte fra Højteknologifonden