Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Agile 360 A/S: Mobilitetskøretøj til personer med bevægelseshandicap

Agile 360 (A360) er en ny type elektrisk mobilitetskøretøj. Kørestellet er patentanmeldt og A360 retter sig særligt mod personer med nedsat eller manglende gangfunktion. Køretøjet kan bruges såvel inde, som ude i terræn. Det kan pakkes i en kuffert og tages med på flyrejser. I forhold til alle eksisterende elektriske kørestole har A360 så avancerede funktioner, at det væsentligt vil kunne øge mobiliteten og livskvaliteten for dets brugere.

Sammenlignes f.eks. med en af de nyeste og mest alsidige elektrisk kørestole til inde og udebrug, Permobil C500 Lowrider(PCL), fås:
PCL vejer 165 kg, hvor A360 vejer 25 kg. Energiforbruget er derfor lavt (12Wh/km for A360, 45Wh/km for PCL). PCL har en venderadius på 71,5 cm. A360’s er på kun 40 cm. A360 kan derfor modsat PCL færdes i små rum og snævre passager, og kan vende 'på en tallerken'. PCL’s kan køre 10 km/t. A360’s hastighed kan varieres 6-30 km/t. PCL kan køre 40km pr. opladning A360 kan køre 50 km. 75 km med et medbragt ekstra batteri.

Uddybende om projektet
Agile 360 har fremstillet og testet to prototyper af det nye mobilitetskøretøj. Baseret på erfaringerne fra disse er det projektets formål at konstruere og fremstille en 0-serie på 15 enheder af mobilitetskøretøjet. Den færdige 0-serie model skal først udsættes for en teknisk kvalitets- og funktionstest. Derefter skal 10 enheder fra 0-serien igennem en 3-6 måneder lang brugertest. Der er her indgået en aftale med Aarhus Kommune om, at Center for Frihedsteknologi (Afdelingen for Velfærdssteknologi) fungerer som testpartner. Afdelingens ingeniører, ergoterapeutiske og velfærdsteknologiske fagpersonale udvælger 10 testpersoner blandt de borgere, Afdelingen for Sundhed og Omsorg betjener, og leder den praktiske brugertest i samarbejde med Agile 360.

Baseret på resultaterne fra såvel den tekniske test som brugertesten af 0-serie køretøjerne udarbejdes en kravspecifikation for de konstruktionstilpasninger, der skal foretages på den endelige model af mobilitetskøretøjet. Projektet omfatter herefter færdigkonstruktionen i overensstemmelse med disse krav af den model af køretøjet, der skal sættes i serieproduktion.

Det er planen, at produktionen af det færdige nye mobilitetskøretøj skal ske i Danmark i nær kontakt med udviklingsteamet i Agile 360. Ligeledes vil den første introduktion ske i Danmark i 2018-2019. Den forventes hurtigt fulgt op med introduktion i Tyskland, de nordiske lande, UK og Holland. Alene i de vestlige lande er markedet for Agile 360 på mere 225.000 enheder p.a.

Effekter og leverancer i projektet efter 5 år:
Arbejdspladser: 38
Øget omsætning: 333 mio. kr.

Citater til pressebrug
Velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus Kommune, udtaler om Agile 360 projektet:
'I Center for Frihedsteknologi er vi hele tiden på udkig efter nye produkter til de borgere, Sundhed og Omsorg betjener. Vi ønsker at kunne tilbyde borgerne større oplevelse af frihed og livskvalitet ved at give dem mulighed for at være mere selvhjulpne. Det ser vi Agile 360 som et lovende middel til. Derfor er vi gået ind i projektet. Jeg forventer at Agile 360 kan blive den første i en hel ny generation af mobiliteskøretøjer.'

Opfinderen Mads Bendt, maskining, MBA, medstifter af Agile 360, udtaler:
'Jeg er selv kørestolsbruger. Den kørestol, jeg bruger, konstruerede jeg selv for ca. 20 år siden. Den trænger til fornyelse, men jeg kunne ikke finde nogen, der opfyldte mine krav. Der er i mange år ikke sket nogen ægte innovation indenfor kørestole. Derfor har jeg konstrueret Agile 360. Den kan så meget mere end en almindelig selvkørende kørestol, at vi har valgt at kalde den et mobilitetskøretøj.'