Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ansøgning til Markedsmodningsfonden

Her kan du læse om den ansøgningsproces, du skal igennem for at søge om medfinansiering fra Markedsmodningsfonden. For en detaljeret vejledning til ansøgningsprocessen, klik på "Vejledning til ansøgning" til venstre.

Nedenfor kan du se de enkelte trin og tidsfrister for forårets ansøgningsrunde 2018 illustreret og beskrevet.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så ring til os for vejledning på 35 29 18 00.

Hvordan ansøger du?

Du booker dig til en indledende telefonisk præscreening indenfor den fastlagte periode.

Det er vigtigt, at du læser vejledningen inden. Vejledningen er at finde i venstre kolonne. Vejledningen beskriver hvilke krav, der er til hvert trin i ansøgningsprocessen.

Du booker en tid til telefonisk præscreening til venstre herfor eller nederst på denne side.

Præscreeningen vil ende med en vurdering af, om dit produkt kan komme i betragtning til medfinansiering i Markedsmodningsfonden. Herefter vil du få mulighed for at indsende skriftligt materiale af begrænset omfang.

Hvilke oplysninger skal du indsende?

Efter præscreening vil du få indtil ansøgningsfristen til at udarbejde og indsende skriftligt materiale via det online ansøgningsmodul. Materialet består af:

  • Stamoplysninger om din virksomhed og eventuelle samarbejdspartnere.
  • En forretningsplan for produktet/serviceydelsen.
  • Et budget for projektets omkostninger.
  • En beskrivelse af opfyldelse af fire tildelingskriterier (max. 2200 ord).
  • CV’er på projektets centrale udførende aktører.
  • Mindst én underskrevet testbrugererklæring.
  • En projektplan med individuelle arbejdspakker.  
  • Et billede af dit produkt.

Hvad sker der efter du har sendt det skriftlige materiale?

Efter indsendelse vil du enten modtage en invitation til et møde med fonden og ekstern bedømmer, hvor du får mulighed for at præsentere dit projekt og svare på spørgsmål fra bedømmer og fond, eller også vil du modtage et begrundet afslag på din ansøgning.

Markedsmodningsfondens bestyrelse træffer den endelige beslutning om, hvilke projekter der får tilsagn eller afslag. Bestyrelsen forelægges dog ikke ufuldstændige ansøgninger, som ikke opfylder gældende krav og formalia for ansøgningsrunden.