Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Biomatics Technology ApS: prøveudtagningsinstrument til Biotech, Pharma og Foodtech

Biomatics Technology har udviklet et instrument til automatisk og steril prøveudtagning i biotech-produktionprocesser som sikrer kontinuert, dokumenteret udtagning af prøver 24/7. Løsningen automatiserer prøveudtagningen og sikrer en konsistent og dokumenteret udtagningsprocedure. Yderligere erstattes den nuværende manuelle prøveudtagning fra fermenteringstankene og mindsker tid og arbejdsbelastningen. Med instrumentet er det derved muligt at monitorere produktionsprocesser og få et konsistent analysegrundlag til at optimere på kerneparametre og øge produktionsudbyttet.

Uddybende om projektet
Med projektet færdigudvikles og tilpasses den automatiske prøveudtagningsløsning til et kommercielt produkt, og et proces-instrument som kan integreres i den nuværende produktion i biotech, pharma og foodtech virksomheder. Biomatics Sampler udvikles i tæt samarbejde med ledende danske biotech og pharma virksomheder i BIOPRO udviklingssamarbejdet, som bl.a. CP Kelco.

Igennem projektet testes instrumentet hos udviklingspartnere for at sikre at løsningen lever op til de høje krav indenfor Biotech- og Pharma-produktion, så produktet kan kvalificeres til brug i selv stærkt regulerede brancher og produktion med høje krav vil sterilitet, kvalitet og dokumentation. Kontinuert automatisk prøveudtagning giver helt nye muligheder for proces monitorering i produktions-processer og muliggør løbende optimering af kerneparametre i produktionsprocessen. Det er dog en ny måde at styre produktionen på og projektet vil derfor også bidrage til at validere det optimeringsprotentiale instrumentet giver hos ledende danske virksomheder. I første omgang er danske biotech, pharma og foodtech virksomheder målet. Der ses dog også et stort potentiale på både det tyske marked med biotech og pharma og det hollanske med foodtech.

Effekter og leverancer i projektet efter 5 år:
Arbejdspladser: 11
Øget omsætning: 36,6 mio. kr.

Citater til pressebrug
'Biomatics Technology udspringer af biotech-partnerskabet BIOPRO, hvor forskere fra DTU og Københavns Universitet og teknologivirksomheder arbejder tæt sammen med stærke bioteknologiske virksomheder som Novozymes, Novo Nordisk, CP Kelco og Chr. Hansen for at løse konkrete problemstillinger. Forretningsidéen er opstået på baggrund af konkrete udfordringer, som store, etablerede virksomheder står med i deres produktion.' - fortæller Christian Lysholm, stifter og CEO i Biomatics Technology.

'Vi henvender os til en lang række virksomheder, der producerer alt fra enzymer til vaskepulver og fødevareingredienser til mælk og sågar medicin. Udgangspunktet er, at deres produktionsprocesser på mange måder ligner hinanden, og at de derfor også kan have gavn af de samme løsninger for at producere mere effektivt med et lavere forbrug af ressourcer.' - direktør Christian W. Lysholm.

Anden modtagen støtte for projektet
UpX og BioPro.