Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Chromaviso: lyskoncept til hospitaler med døgnåbent

Chromaviso vil teste og tilpasse et lys-koncept, som kan benyttes på hospitalsafdelinger med døgnåbent. Døgnrytmekonceptet skal understøtte en normalisering af personalets og patienters døgnrytme i et miljø med mange differentierede behov.

Projektet er rettet mod hospitalsafdelinger med døgnåbent. Denne type afdelinger kaldes 24/7 afdelinger

Hvad er resultatet af projektet?
Chromaviso har udviklet et lys-koncept som skal sikre optimalt samspil mellem dagslys og kunstigt lys, og som kan levere arbejdslys og døgnrytmetilpasset lys i én sammenhængende løsning. Løsningen skal færdigudvikles og testes på hhv. Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital.

Hvilken gavn gør det?
Løsningen vil understøtte patienternes behov for en normalisering af døgnrytmen samt behov for hvile og ro. Samtidig giver løsningen personalet et optimalt arbejdslys til pleje og behandling af patienter, rapportering mm. Den ønskede samfundsmæssige gevinst er en hurtigere/bedre helbredelse af patienterne, samtidig med at det skåner særligt personale med natarbejde, mod de uhensigtsmæssige påvirkninger af traditionelt kunstigt lys.

Hvem er produktet rettet mod og hvor ses det primære marked?
Den primære målgruppe er hospitaler. Hospitaler kan have op til flere 24/7-afdelinger. En sekundær målgruppe er psykiatrien og ældreplejen. Markedsmæssigt ser Chromaviso Nordeuropa, Canada og USA som deres primære markeder.

Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 16
Øget omsætning: 89 mio. kr. i år 5

Hvornår ved vi mere?
• Produktudvikling: hele projektperioden
• Målinger på patienter, Aarhus og Glostrup: juni 2015
• Målinger på personale, Aarhus og Glostrup: dec. 2014

Godkendte citater til pressebrug
'Den klare døgnrytmebelysning er en af de største gevinster ved den nye intensivstue', mener ledende overlæge Carsten Kock-Jensen på Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

'Vi arbejder bevidst med lys og lyd for at skabe det rette miljø for både patienter og personale', siger oversygeplejerske Anne Hougaard på Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

'Heroppe skinner solen hele dagen. Også når det regner udenfor', siger sygeplejerske Lone Moeslund Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

'Visionen for lysprojektet er at videreudvikle og udfordre den eksisterende evidensbaserede viden i forhold til brug af dagslys, kunstigt lys og døgnrytmestyring i hospitalsverden', siger hospitalsdirektør Klaus Lunding, Glostrup Hospital

'Med døgnrytmekonceptet sætter Chromaviso en ny standard i sundhedssektoren og skaber mulighed for international vækst', siger Anders Kryger Adm. Dir. i Chromaviso