Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Cold Flood Prevention: Mobile oversvømmelsesbarrierer

Cold Flood Prevention er et produkt udviklet som modforanstaltning mod oversvømmelser. Let og mobilt, i forskellige størrelser og baseret på vejrbestandigt pvc materiale. Produktet er baseret på en selvbærende konstruktion som fyldes med vand og er modulopbygget med byggeklodser. Konstruktionen og vægten gør, at det ikke er muligt at flytte barrieren ved vandpres udefra og modulopbygningen betyder, at der kan udvides til enhver oversvømmelsessituation - uanset omfang.

Produktet sikrer op til 98% vandinddæmning og er tænkt til de danske beredskabstyrelser der har behov for en hurtig reaktion på vandmasser fra regn, smeltevand eller oversvømmelser. Cold Flood Prevention kan også bruges til inddæming af oliespild både på land og i vand. Produktet kræver ingen teknologiske redskaber til opstilling udover vandpumpe til fødning af vand til barrierne. Dette muliggør opstilning for blot to personer og en opstilningstid på under 20 minutter for hver 25-meter stykke med én pumpe.

Uddybende om projektet
Cold Flood Prevention har udviklet et produkt med hovedvægt på mobilitet, holdbarhed og god totaløkonomi. Efter endte tests er produktet velegnet til salg på langt størstedelen af alle markeder.

God totaløkonomi består i, at man i dag i vid udstrækning benytter sig af sandsække til at håndtere vandmasser. Man skal bruge ca. 10.000 sandsække for hver 20 meter flood prevention barriere. 10.000 sandsække som skal fyldes, transporteres til problemområdet, aflæsses og sættes på plads, fjernes igen og kloakker skal rengøres om muligt for restsand eller erstattes af nye. Cold Flood Prevention transporteres til stedet, pumpes op, tømmes, tørres, transporteres væk og genanvendes. Eller bliver bare stående.

Effekter og leverancer i projektet efter 5 år:
Arbejdspladser: 20
Øget omsætning: 18 mio. kr.

Produktet skal testes i Indonesien med henblik på salg på dette marked, samt i det øvrige Sydøstasien. I Asien alene brugte man anslået USD 175 milliarder til imødegåelse af oversvømmelsesproblemer i 2015 og dette tal er støt stigende. Her ses ingen problemer i markedet, men fokuserer på at producere en løsning, som modsvarer problemerne og som kan håndteres lokalt uden unødvendig besværliggørende opstillings- og driftsteknologi. I andre dele af verden, uden for Asien, er markedet ligeledes eksplosivt voksende og kræver desuden en række andre anvendelsesområder for denne prototype, hvilket betyder at produktmixet kan udvikles i flere forskellige retninger med et overordnet tema: Modforanstaltninger mod klimaforandringer.