Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Cotes: Korrosionsbeskyttelse af offshore vindmøller

Cotes A/S har udviklet en løsning til filtrering og affugtning af saltholdig luft i maritimt miljø. Løsningen kan anvendes til at skabe et overtryk i offshore vindmøller, som dels forhindrer salt og fugt i at trænge ind i vindmøllens indre, og dels gennem affugtning skaber en tør og korrosionsreducerende atmosfære. Cotes’ løsning kan ifølge ansøger reelt skabe et klima i møllen, der kan sammenlignes med almindelige landvindmøller, der ikke er udsat for maritim påvirkning.

Formålet med projektet er at teste en prototype i det rigtige miljø i forskellige offshore vindmøller under forskellige klimatiske forhold. Efterfølgende skal prototypen tilpasses i forhold til de erfaringer, som opnås fra testen, så den i sidste ende bedst muligt opfylder vindmøllefabrikanternes ogvindmølleejernes krav med hensyn til fx størrelse, energiforbrug og installation. Løsningen skal primært testes hos Vattenfall på Horns Rev.

Affugtning af offshore vindmøller kan reducere/eliminere korrosionen af indvendige komponenter, som eltavler, konvertere, motordele mv.Markedet har ifølge Cotesimidlertid efterspurgt løsninger, der er i stand til at skabe overtryk inde i møllen for at sikre et godt arbejdsmiljø i møllen og mindske indtrængen af salt og fugt gennem sprækker og huller. Ifølge Cotes har overtryk hidtil ikke været muligt, da traditionelle filtre ikke kan håndtere luftbårne vandpartikler. Cotes’ løsning er i stand til at levere 100 pct. saltfri og affugtet luft, hvormed vindmøllefabrikanterne vil være i stand til at sænkekorrosionskravene til deres komponenter, hvilket kan reducere både udviklings- ogproduktionsomkostningerne markant. Endvidere vil Cotes’ løsning medvirke til forøget levetid af vindmøllerne, samt en øget tilgængelighed af møllen og generelt medvirke til reducerede vedligeholdelsesomkostninger.

Overtryksløsningen kan endvidere kobles på møllens kølesystem, hvorved luften også kan benyttes til afkøling af elektriske komponenter.

Effekter og leverancer i projektet:
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 24
Øget omsætning: 45 mio. kr.

Godkendte citater til pressebrug

Projektholder Thomas Rønnow udtaler:
1) ”COTES’ overtryksløsning skaber et overtryk med korrosionshæmmende tør og saltfri luft, som samtidigt hindrer salt og fugt i at trænge ind gennem sprækker og revner”.

2) ”Et tørt og saltfrit miljø inde i havvindmøllen vil være et væsentligt skridt ift. at opnå de omkostningsbesparelser der efterspørges fra centralt hold”.

3) ”Der efterspørges fra centralt hold en kraftig reduktion af prisen på havvindmøller. COTES kan med deres overtryksløsning skabe et miljø inde i havvindmøllen der er både tørt og saltfrit. Dermed kan man reducere kravene til materialer, overflader og elektronik væsentligt”.

4) ”COTES’ overtryksløsning skaber reelt et klima inde i havvindmøllen, der kan sammenlignes med det klima man ser i landvindmøller”.