Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Daintel: IT-system til patientovervågning og operationsplanlægning

Virksomheden Daintel A/S har udviklet et komplet IT-system (Den integrerede CIS anæstesisuite) til patientovervågning og operationsplanlægning og -afvikling på kirurgiske og anæstesiologiske hospitalsafdelinger. Systemet skal nu testes i praksis på en række hospitalsafdelinger på Odense Universitetshospital inden systemet ventes på markedet i 2013.

Et operationsafsnit på et hospital er en meget kompleks organisation med mange kritiske funktioner der bogstaveligt talt har betydning for liv og død. I dag håndteres informationer om patienter, behandling, operationer, narkose, medicinering og hele planlægningen af arbejdet på operationsafsnittet på papir og tavler.

Hvad er resultatet af projektet?
Ved at digitalisere informationer omkring planlægning og behandling vil patientsikkerheden og effektiviteten kunne forbedres betydeligt. I dag findes der ikke én samlet løsning på danske hospitaler, som kan løse denne opgave.

Formålet med projektet er, at teste én samlet løsning - en komplet IT suite - der består af en elektronisk patientjournal som er tilpasset narkoselægernes arbejdsopgaver på operationsafsnittet samt et IT system til styring af logistikken omkring en operation, så som klargøring af patient, rengøring og forberedelse af operationsstue, mm.

Hvad er resultatet af projektet?
? Klar dokumentation for hvordan den integrerede CIS anæstesisuite forbedrer patientsikkerhed og effektivitet,
? Testet og forbedret produkt klar til eksport.

Hvilken gavn gør det?
Ved brug af Den integrerede CIS anæstesisuite kan patientsikkerhed forbedres i form af mindre fejlmedicinering og bedre overvågning af patienterne i hele behandlingsforløbet. Samtidig kan kapacitetsudnyttelsen øges gennem bedre koordination og reduktion af spild- og ventetid for både hospitalspersonale og patienter. Besparelsen ved brug af systemet forventes at være 30 min. pr. vagt pr. medarbejder for det kliniske personale, hvilket svarer til ca. 6 % bedre udnyttelse af arbejdstiden.

Hvem er produktet rettet mod og hvor ses det primære marked?
Den integrerede CIS anæstesisuite udvikles specifikt til kirurgiske og anæstesiologiske hospitalsafdelinger. Det primære marked for løsningen er hospitaler i Danmark såvel som i udlandet.

Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 20
Øget omsætning: 90 mio. kr.

Hvornår ved vi mere?
• Installation på Odense Universitetshospital: april 2012
• Offentliggørelse af analyseresultater: december 2012
• CE mærkning: december 2012
• Første kommercielle ordre: 1. kvartal 2013.

Godkendte citater til pressebrug:
Med den integrerede CIS anæstesisuite får Odense Universitetshospital to af Danmarks mest digitaliserede operations- og anæstesiafdelinger.

Støtten fra Fornyelsesfonden sikrer, at vi kan dokumentere præcist hvor meget patientsikkerhed og effektiviteten kan øges med et godt kliniske IT system.

Dokumenteret afprøvning på et førende Universitetshospital er et stærkt kort for os når vi står overfor kunder i Danmark og ikke mindst i udlandet.

Projektet omkring afprøvning af den integrerede CIS anæstesisuite på OUH er et eksempel på et tæt offentlig-privat samarbejde og på hvordan offentlig støtte til højteknologiske virksomheder og ledende forskningsinstitutioner både skaber jobs og eksport og samtidig forbedrer kvaliteten og effektiviteten af den offentlige sektor.

Troels Bierman Mortensen, Chief Operations Officer, Daintel.