Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Delta: sensorbaseret plaster til forebyggelse af slagtilfælde

I Danmark rammes 12.000-20.000 personer af slagtilfælde hvert år. Hver patient anslås at koste ca. 100.000 kr. i umiddelbare akutte omkostninger. Således anslås slagtilfælde at koste samfundet omkring 2 mia. kr. Medregnes de indirekte afledte omkostninger som fx genoptræning, ekstra hjemmehjælp, osv., anslås beløbet at være omkring 7 mia. kr.

DELTA har sammen med det tyske firma Apoplex Medical fået støtte fra Fornyelsesfonden til test og tilpasning af produktet ePatch, et elektronisk plaster. Plastret er baseret på et trådløst sensorsystem for måling af specifikke hjerterytmeforstyrrelser, som typisk varsler et slagtilfælde. Plastret har derfor det formål at kunne screene folk i risikogruppen og dermed igangsætte en forebyggende behandling i tide.

Helt konkret er der tale om et trådløst sensorsystem indlejret i en hudvenlig klæber formet til et plaster, der kan sættes på huden. Plastret måler og lagrer hjertesignalet, som efterfølgende overføres til et analyseprogram, der automatisk identificerer om patienten har hjerterytmeforstyrrelser og en øget risiko for at få slagtilfælde.

Teknologien bag ePatch er udviklet af DELTA. Det tyske firma Apoplex Medical har udviklet den automatiske analysemetode – ’Stroke Risk Analysis’ (SRA), Kombinationen af disse udgør produktet.

Ved at introducere monitorering med hjerte ePatches og en automatisk analyse, som identificerer de personer, som skal i forebyggende behandling for slagtilfælde, vil man kunne forebygge, at ca. 1500 personer rammes af et slagtilfælde, hvilket ifølge DELTA kan udgøre en potentiel besparelse i sundhedsvæsnet på 500-750 mio. kr. årligt i Danmark.

Samtidig har produktet en række andre betydelige fordele. Patienter får øget bevægelsesfrihed under overvågning, en lavere anskaffelsespris gør det muligt at screene flere i risikogruppen, øget kvalitet af den kliniske analyse, nemmere håndterbarhed, vedligeholdelse og hygiejne.

Projektets formål er at overvinde afgørende barrierer for markedsintroduktion af den første produktgeneration af DELTAs ePatches til patientmonitorering. I projektet vil et ePatch-produkt blive færdigudviklet og klinisk afprøvet til screening af personer for specifikke hjerterytmeforstyrrelser og hermed forøget risiko for slagtilfælde.

Projektfaser:
Tilpasning af de eksisterende ePatch prototyper samt afprøvning i forhold til klinisk funktionalitet, brugervenlighed, robusthed og tekniske egenskaber
Gennemførelse af test på hospitaler og hos alm. praktiserende læger i samarbejde med faglige fyrtårne på apoplexi-området med henblik på at få adgang til det tyske marked.
Gennemførelse af medicinsk teknologivurdering (MTV) i Danmark med henblik på introduktion af ePatch- produkter på det danske marked.