Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

DTV Machinery: rengøringsudstyr til fødevareindustrien

DTV Machinery ApS er en mindre virksomhed specialiseret i rengøringsudstyr målrettet rengøring i fødevareindustrien. De har identi-ficeret et behov i markedet for udvikling af nye produkter, der er miljørigtige og ressourceoptimerende.

På den baggrund har virksomheden udviklet et mobilt hhv. højtryks- og lavtrykssystem med høj rengøringseffekt og lang holdbarhed (op til 10 gange længere end nuværende løsninger), der giver en kemibesparelse på op til 50 %, energibesparelse (primært til vandopvarmning) på 20 % og vandbesparelse på 20 %.

Endelig vil systemet kunne spare arbejdstid i rengøringen, hvilket er den største udgiftspost for rengøringsvirksomheder, hvis konkurrencefordele derved forbedres.

Projektet har til formål at teste produkterne sammen med ISS Facility Service A/S i almindelige brugssituationer på hhv. et slagteri og en fiskefabrik samt foretage eventuelle nødvendige tilpasninger. Herefter forventer DTV Machinery at kunne markedsføre sit produkt globalt gennem samarbejdsaftalen med ISS Facility Service A/S.

Projektfaser:
Mobilt Lavtryksanlæg, opbygning og test af maskine (november 2010 - juni 2012)
Automatisk Temperaturregulering, opbygning og test af maskine (november 2010 - januar 2012)
Kemimaskine, opbygning og test af maskine (november 2010 - januar 2013)
Heavy Duty Højtryksrenser, opbygning og test af maskine (november 2010 til januar 2013)