Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

DTV Machinery: rengøringsudstyr til fødevareindustrien

DTV Machinery ApS er en mindre virksomhed specialiseret i rengøringsudstyr målrettet rengøring i fødevareindustrien. De har identi-ficeret et behov i markedet for udvikling af nye produkter, der er miljørigtige og ressourceoptimerende.

På den baggrund har virksomheden udviklet et mobilt hhv. højtryks- og lavtrykssystem med høj rengøringseffekt og lang holdbarhed (op til 10 gange længere end nuværende løsninger), der giver en kemibesparelse på op til 50 %, energibesparelse (primært til vandopvarmning) på 20 % og vandbesparelse på 20 %.

Endelig vil systemet kunne spare arbejdstid i rengøringen, hvilket er den største udgiftspost for rengøringsvirksomheder, hvis konkurrencefordele derved forbedres.

Projektet har til formål at teste produkterne sammen med ISS Facility Service A/S i almindelige brugssituationer på hhv. et slagteri og en fiskefabrik samt foretage eventuelle nødvendige tilpasninger. Herefter forventer DTV Machinery at kunne markedsføre sit produkt globalt gennem samarbejdsaftalen med ISS Facility Service A/S.

Projektfaser:
Mobilt Lavtryksanlæg, opbygning og test af maskine (november 2010 - juni 2012)
Automatisk Temperaturregulering, opbygning og test af maskine (november 2010 - januar 2012)
Kemimaskine, opbygning og test af maskine (november 2010 - januar 2013)
Heavy Duty Højtryksrenser, opbygning og test af maskine (november 2010 til januar 2013)