Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Euromilling A/S - våd træflis som bæredygtigt brændsel

Test og tilpasning af en ny teknik som pulveriserer våd træflis, så det efterfølgende kan blæses direkte i brændkammeret på oliefyret kraftvarmeværker og kulkraftværker. Den fine kornstørrelse giver en optimal forbrænding, og metoden medfører mere varme, færre røggasser og mindre aske. Samtidig undgår man at konvertere træflis til træpiller eller at skulle tørre træet før forbrænding, hvilket er meget energikrævende processer.

Hvad er resultatet af projektet?
Teknologien skal testes på et kraftværk i en BWE kedel. Målet er at dokumentere teknologiens effekter i fuldskala, hvilket er essenti-elt for en efterfølgende succesfuld markeds-introduktion.

Hvilken gavn gør det?
Projektet forventer, at løsningen vil kunne erstatte kul, olie og forarbejdede træpiller. Træpiller importeres i stigende grad til Danmark som følge af målet om at begrænse anvendelsen af fossilt brændsel. Den nye teknologi kan bruge alle træsorter - også løvtræ som findes i rigt mål i Danmark, men som i dag ikke kan anvendes til pillepresning.

Hvem er produktet rettet mod og hvor ses det primære marked?
Teknologien skal målrettes kraftvarmeværker og store kulkraftværker, som arbejder frem mod en stigende anvendelse af biomasse. Markedets interesse forventes at være stor, da teknologien både øger råvaregrundlaget og gør produktionsprocessen mere ressourcebesparende og lønsom samt nedsætter risikoen for brand og eksplosioner.

Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 15
Øget omsætning: 45 mio. kr.

Hvornår ved vi mere?
• Fuldskala testanlæg etableret i dec. 2013
• Fysiske tests på kraftværk afsluttes dec. 2014

Godkendte citater til pressebrug
”Med denne proces sætter vi nye standarder for både formalings- og forbrændingsmulig-heder af våd biomasse. Det er en nyhed som er baseret på vores mangeårige udviklingsarbejde med hammermøller og procesanlæg i helhed”.

Adm. Direktør Jørgen Meldgaard, Euromilling