Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Flow Robotics A/S - Brugervenlig, fleksibel, og pris-billig væskehåndteringsrobot til life science sektoren

FlowBot ONE er en væskehåndteringsrobot, der gør det muligt for ikke-teknisk personale at automatisere elementer af forsknings- og udviklingsrelaterede forsøg indenfor life science sektoren. Det banebrydende element i FLowBot ONE er et patenteret augmented reality system, som strømliner samarbejdet imellem forsker og robotten så forsøg kan specificeres nemt og effektivt selv af forskere uden teknisk erfaring. FlowBot ONE supplerer de eksisterende arbejdsgange i laboratoriet ved at være en fleksible og pris-billig samarbejdspartner. Flow Robotics A/S er et samarbejde imellem medgrundlæggeren af Universal Robots A/S, Kasper Støy, og ITU Business Development.

Uddybende om projektet
Kernen i FlowBot ONE er en effektiv brugergrænseflade der gør robotten nem at betjene. Markedsmodningsprojektet skal i denne forbindelse bruges til at udvikle brugergrænsefladen i samarbejde med vores pilotkunder med henblik på bedst muligt at understøtte deres arbejdsprocesser. Samtidigt med at brugergrænsefladen afpudses testes de elektriske og mekaniske elementer i pilotproduktet i drift for at få nødvendige erfaringer som bruges som input til udviklingen af det færdige produkt. FlowBot ONE placerer sig som en oplagt mulig for at tage det første skridt mod øget automation for laboratorier som hovedsageligt bruger håndholdte pipetter idag. I projektet indgår DTU Vet som repræsentant for denne kundegruppe. I den modsatte ende af markedet kan FlowBot ONE med sin fleksibilitet supplere mere avancerede, men ufleksible væskehåndteringssystemer. For denne kundegruppe er Novozymes A/S en repræsentant i projektet. Målet med projektet er få udviklet et markedsklart produkt allerede i 2018. Produktet er rettet mod forskning og udviklingsvirksomheder og institutioner på tværs af life science og vil i starten sælges indenfor Medicon Valley Alliance området i København og Skåne. Efterfølgende forventes eksport til førende life science clusters i Europa.

Citater til pressebrug
“I vores forskning indgår en stor mængde pipettering. Det er idag en stor udfordring fordi det tager lang tid og bruger mange ressourcer. Vi håber at vi med hjælp fra Flow Robotics A/S kan automatisere meget af dette arbejde og frigøre medarbejderne til at gøre det de er bedst til nemlig at forske.” - Sine Reker Hadrup, Professor, DTU.

“I mit ph.d. projekt udvikler jeg metoder til storskala analyse af patient prøver, og den primære begrænsning består dermed i hvor meget jeg kan nå at pipettere i løbet af en arbejdsdag imens det biologiske materiale er friskt. Med en robot fra Flow Robotics A/S vil meget af dette slidsomme arbejde kunne blive automatiseret. Kompleksiteten af mine analyser vil derved kunne øges, hvilket i sidste ende vil højne kvaliteten af mine resultater betydeligt.” - Amalie Kai Bentzen, Ph.D. studerende, DTU.

Anden modtagen støtte til projektet
Flow Robotics A/S har modtaget penge fra InnoBooster til at udvikle robotten i den tidlige fase.