Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kriterier og Krav

Her kan du læse om kriterier og krav. 

 

   Formål med tilskuddet?

Du kan søge Markedsmodningsfonden om tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes.

Markedsmodningsfonden giver ikke tilskud til projekter, der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser.

Hvem kan ansøge om tilskud?

  • Projektholder skal være en privat virksomhed og skal på ansøgningstidspunktet beskæftige mindst to ansatte, dvs. to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Der er ikke krav til antal ansatte hos testbrugere og eventuelle samarbejdspartnere.
  • Private virksomheder kan søge enkeltvis eller i konsortier med andre virksomheder og/eller offentlige parter.

Hvilke krav skal du opfylde som ansøger?

  • Din prototype/serviceydelse skal være succesfuldt testet i fx et demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller lignende.
  • Der skal på ansøgningstidspunktet være indgået aftale med som minimum den første testbruger i projektet.
  • Projektets samlede budget skal være mindst 3 mio. kr.
  • Projektet skal være afsluttet efter maksimalt 3 år.

Hvor meget kan du få i tilskud og til hvad?

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og samarbejdskreds. Fonden dækker dog maksimalt 45 pct. af omkostningerne.  

Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden, fx:

  • Lønudgifter.
  • Konsulentudgifter.
  • Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og udstyr, der er anskaffet i projektperioden

 > Læs mere i vejledning til ansøgning.