Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Immudex – nyt diagnostisk analyseredskab til CMV patienter

Projektets formål er at få bruger- og præstationstestet et nyt diagnostisk analyseredskab ”Immudex Dextramer CMV Immune Monitoring Assay”, således at man bl.a. kan få verificeret de kliniske sundhedsmæssige og sundhedsøkonomiske fordele ved teknologien samt få fastlagt de referenceværdier, som er afgørende for at analyseredskabet kan inkluderes i kliniske retningslinjer. Analyseredskabet testes i samarbejde med en række førende transplantationshospitaler og klinikker i USA og Europa.

Uddybende om projektet
Immudex har udviklet et nyt diagnostisk analyseredskab, der kan levere patientspecifik information om en persons evne til at modstå cytomegalovirus (CMV) infektion. Redskabet giver mulighed for individualiseret behandling og reduktion i anvendelsen af dyre antivirale midler med alvorlige bivirkninger.

CMV behandles i dag empirisk, og monitorering sker alene ved hjælp af virustal (antal virus/ml blod). Dette på trods af at virustal ikke er nogen god risikoindikator. Patientens evne til selv at modstå CMV-infektion indgår ikke som beslutningsfaktor. Overbehandling er derfor udbredt, hvilket koster liv og penge.

Hvad er resultatet af projektet?
Formålet er at vise mulighed for at stratificere patienten mht. modstandskraft mod CMV-virus og iværksætte patientspecifik behandling. Redskabet vil reducere både omkostninger og dødeligheden forbundet med CMV-behandling.

Hvem er produktet rettet mod, og hvor ses det primære marked?
Produktet har globalt potentiale, og de to primære kundegrupper er klinikker, der behandler personer med HIV samt hospitaler der foretager transplantationer og behandler transplantationspatienter. Transplantationssegmentet vurderes til at indeholde flest ”early adopters” og er derfor det marked, der indledningsvist fokuseres på.

Effekter og leverancer i projektet
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 16
Øget omsætning: 18 mio. kr.