Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovationspartnerskab med fokus på Omsorg/Velfærd

Markedsmodningsfonden tester i samarbejde med Albertslund Kommune, Esbjerg Kommune og Frederikssund Kommune, samt Konkurrence & Forbrugerstyrelsen, den nye udbudsform "Innovationspartnerskaber" med fokus på Omsorg/velfærd.

I forbindelse med den nye udbudslov blev der åbnet op for en helt ny udbudsform kaldet ”Innovationspartnerskaber”. Innovationspartnerskabet giver offentlige parter mulighed for, at skabe innovation og løse problemstillinger på en ny og mere effektiv måde i samarbejde med private leverandører samtidig med, at offentlig part har en option for at købe løsningen bagefter. Man undgår derfor bl.a. inhabilitet til gavn for alle parter.

Innovationspartnerskabet kort fortalt:

Innovationspartnerskabet består af tre overordnede faser: Udbuddet inkl. forberedelse af udbudsmateriale herunder markedsdialog, innovationsforløbet og et eventuelt efterfølgende indkøb af den udviklede løsning.

Selve udbudsmaterialet skal udarbejdes og det sker blandt andet ved at lave en udvidet markedsdialog. Dette understøtter ikke blot udbudsmaterialet og den endelige efterspørgsel, men er også med til at sikre øget viden blandt virksomheder omkring problemstillingen.

Formålet med den udvidede markedsdialog er, at:

  • afsøge hvilket løsningsrum der er tilgængeligt i markedet i samarbejde med potentielle leverandører og udvalgte eksperter.
  • idé-udvikle på tværs af offentlige og private aktører omkring udfordringens delelementer samt mulige løsninger - og derved øge innovationshøjden for, hvad der efterspørges i Innovationspartnerskabet.
  • motivere til konsortiedannelse blandt leverandører og dermed skabe større muligheder for tværfaglige løsninger.

Udbuddet forløber ligesom et udbud med forhandling, hvor der først offentliggøres en udbudsbekendtgørelse og foretages en prækvalifikation af egnede tilbudsgivere. Dernæst gennemføres et forhandlingsforløb med de prækvalificerede tilbudsgivere. Efter forhandlingsforløbet udarbejdes det endelige udbudsmateriale, som de prækvalificerede tilbudsgivere skal afgive deres endelige tilbud på baggrund af. Udbuddet slutter med indgåelse af en eller flere parallelle aftaler om et Innovationspartnerskab.

Innovationsforløbet dækker perioden efter indgåelse af en eller flere partnerskabskontrakter, hvor de pågældende partnere udvikler nye løsninger i samarbejde med kommunerne.

Når innovationsforløbet er afsluttet følger kommunernes eventuelle køb af de udviklede løsninger. De nærmere krav og betingelser for dette køb fremgår af kontrakten med virksomheden(erne).

Til inspiration for andre offentlige myndigheder følger nedenfor link til dele af udbudsmaterialet fra innovationspartnerskabet om udvikling af nye, innovative løsninger til forebyggelse eller afhjælpning af dehydrering hos ældre over 65 år. Udbudsmaterialet er udarbejdet med bistand fra Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten. Det bemærkes, at der ved udarbejdelsen af materialet er truffet en række konkrete valg af juridisk og udbudsretlig karakter, der beror på de konkrete omstændigheder i udbuddet af netop dette innovationspartnerskab.