Fristen for forårets ansøgningsrunde i Markedsmodningsfonden er den 18. april. Der er nu åbent for telefonisk præscreening.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovative Offentlige Efterspørgselsmetoder

Markedsmodningsfonden har til formål, at fremme anvendelsen af metoder til intelligent offentligt efterspørgsel. Dette skal bidrage til at skabe innovation, beskæftigelse og vækst i danske virksomheder.

Herinde kan du finde gode råd og vejledninger til forskellige udbudsformer. Markedsmodningsfonden har opnået læring igennem den tidligere ansøgningsordning IOI, samt igennem udarbejdelsen af 4 Prækommercielle indkøb. Denne læring deler vi ud af herinde.

Du kan finde vejledning til udbudsformen PCP, samt standard udbudsmateriale hertil. Derudover kan du læse om de 4 PCP'er vi har udbudt.

Der er udarbejdet en analyse af de 25 IOI projekter fonden har ydet tilskud til. Denne skal ses som en erfaringsopsamling, der kan give gode råd og vejledning til hvordan en innovativ udbudsprocess istandsættes bedst muligt.

Nedenfor giver vi en kort introduktion til de to overordende emner fonden har beskæftiget sig med indenfor Innovativ Offentlig Efterspørgsel: PCP og IOI.

Prækommercielle indkøb

Fondens primære instrument er at sikre, at der fortsat vil blive gjort brug af Prækommercielle udbuds metoden.

Fonden kan indenfor dette indsatsområde skabe partnerskaber med offentlige aktører, der står foran større samfundsmæssige udfordringer og investeringer.

Herunder ligger bl.a. et arbejde med at gennemføre konkrete innovative udbud og prækommercielle indkøb (PCP) sammen med regionerne i Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation samt med kommuner og forsyningsselskaber i Klimatilpasningspartnerskabet.

Tidligere instrument - ansøgningsrunder

Fondens tidligere primære instrument inden for dette indsatsområde har været ansøgningsrunder, hvor offentlige aktører kunne søge om støtte til forarbejdet til et innovativt indkøb.

Et innovativt indkøb kan være indkøb af kendte produkter, men kombineret med en ny og innovativ serviceydelse, som bringer driftsomkostningerne ned og samtidig giver en bedre service for borgerne. Eller det kan være, at efterspørge helt nye løsninger, som endnu ikke findes på markedet, og hvor den offentlige part må indgå i et offentligt-privat udviklingssamarbejde.

Man kunne få tilskud til at dække udgifter forbundet med faserne op til selve købet af innovative løsninger fx til interne timer og eksterne omkostninger.

Faserne i et sådanne forløb dækkede opgaver som behovsafdækning, markedsdialog og analyse, valg af udbudsform samt selve udformning og gennemførelse af udbud. Markedsmodningsfonden støttede ikke selve indkøbet.