Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovative Offentlige Efterspørgselsmetoder

Markedsmodningsfonden har til formål, at fremme anvendelsen af metoder til intelligent offentligt efterspørgsel. Dette skal bidrage til at skabe innovation, beskæftigelse og vækst i danske virksomheder.

Her finder du gode råd og vejledninger til forskellige innovative udbudsformer. Markedsmodningsfondens erfaringer bygger bl.a. på den tidligere ansøgningsordning Innovative Offentlige Indkøb (IOI), 4 Prækommercielle indkøb (PCP) samt fondens arbejde med den nye udbudsform Innovationspartnerskabet.

I menuen til venstre kan du bl.a. læse mere om vores arbejde med de prækommercielle indkøb samt finde en vejledning og standardiseret udbudsmateriale hertil. Du kan også læse om vores arbejde med igangsættelse af Innovationspartnerskabet samt finde casebeskrivelser og en analyse af de innovative indkøbsprojekter, som fonden tidligere har medfinansieret.