Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovative offentlige indkøb

Her kan du læse om erfaringer med Innovative Offentlige Udbudsformer.

Fonden har tidligere støttet at offentlige aktører kunne få tilskud til processen forud for et innovativt udbud. Denne indsats eksisterer dog ikke længere.

Formål med at give tilskud til innovative offentlige indkøb

Formålet med indsatsen var at gøre det lettere for offentlige institutioner at efterspørge nye innovative løsninger. Ved at efterspørge på nye måder, kan den offentlige sektor være med til at målrette virk­somhedernes innovation, så de udvikler bedre og måske også billigere løsninger. Derved vil der for virksomhederne blive et større incitament til udvikling, når deres udvikling er målrettet konkrete behov, og de har mere direkte udsigt til et marked.

På den måde kan et innovativt offentligt indkøb blive en totaløkonomisk gevinst og give bedre offentlig opgavevaretagelse, samtidig med at det skaber vækst i virksomhederne. Der er med andre ord en gevinst for begge parter.

Men et innovativt indkøb kræver et anderledes forarbejde end traditionelle indkøb. Dette forarbejde kan være en udfordring i en travl hverdag.

Derfor gav Markedsmodningsfonden økonomisk tilskud til at gennemføre det forarbejde, man typisk skal igennem, når man efterspørger innovative løsninger. Tilskudet blev delt op i to faser:

Fase 1: Omfatter typisk en dybdegående behovsafdækning på tværs af fagskel og brugergrupper samt en bred markedsafdækning og dialog.

Efter første fase afklares det, om der fortsat er ønske om at efterspørge en innovativ løsning. Er der det, fortsætter projektet til fase to.

Fase 2: Omfatter typisk afklaring af udbudsform, potentialeberegninger på mulige løsningskoncepter samt en kravspecifikation, der sikrer mulighed for innovation fra virksomhedens side. Derudover omfatter anden fase også udarbejdelsen af selve efterspørgslen, fx i form af et udbud med funktionskrav, en PCP-konkurrence (prækommercielt indkøb af en udviklingsaktivitet, men ikke en konkret løsning) eller en anden form for offentligt-privat udviklingssamarbejde (OPI) med indkøb for øje.

Hvad er et innovativt indkøb?

Et innovativt indkøb kan være indkøb af kendte produkter, men kombineret med en ny og innovativ serviceydelse, som bringer driftsomkostningerne ned og samtidig giver en bedre service for borgerne.

Eller det kan være at efterspørge helt nye løsninger, som endnu ikke findes på markedet, og hvor den offentlige part må indgå i et offentligt-privat udviklingssamarbejde.

Gode råd

På baggrund af erfaringer fra projekter, som allerede er i gang, har Markedsmodningsfonden samlet en række gode råd og anbefalinger til innovative offentlige indkøb. De gode råd og anbefalinger kommer meget snart.