Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

INVENT – et softwaresystem til at redde liv

INVENT er et fysiologibaseret respiratormanagement system til intensivafdelinger på hospitaler. INVENT giver på baggrund af en algoritme beslutningsstøtte omkring optimal indstilling af respiratoren baseret på patientens lunge/kredsløbstilstand, klinikerens præferencer og respiratorens indstillinger.

Hvad er resultatet af projektet?
INVENT giver beslutningsstøtte omkring optimal indstilling af respiratoren, baseret på patientens lunge/kredsløbs tilstand, klinikerens præferencer og respiratorens indstillinger.
I projektet skal INVENT-produktet testes og tilpasses, så det kan opnå CE-godkendelse og introduceres på markedet med optimal brugervenlighed, workflow, sikkerhed og effektivitet.

Hvilken gavn gør det?
I dag udføres indstillingen af respiratoren som ”trail and horror”, hvilket betyder, at den uerfarne behandler på det store hospital med mange komplekse patienter, eller det hospital som ikke har den store erfaring med komplekse patienter, vil prøve sig frem for at finde den bedste respiratorbehandling for patienten. Dette kan bl.a. resultere i fejlbehandling, som kan forværre patientens tilstand og/eller en mindre effektiv behandling, hvilket i begge tilfælde kan betyde en længere indlæggelsestid.

INVENT kan optimere respiratorbehandlingen og potentielt reducere indlæggelsestiden for patienterne, da Respirator Management-behandlingen er baseret på en dybere forståelse af patientens fysiologi.

Hvem er produktet rettet mod, og hvor ses det primære marked?
Markedssegmentet for produktet er intensivafdelinger i Europa. Indledningsvist fokuseres der på afdelinger med højt speciale og sekundært på afdelinger med moderat speciale. Potentielle kunder er klinikere og ”respiratorytherapists”.

Effekter og leverancer i projektet:
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 15
Øget omsætning: 55 mio. kr.