Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Klimatilpasningspartnerskabet

Klimatilpasningspartnerskabet blev etableret under Fornyelsesfonden i foråret 2012, som følge af de klimaudfordringer, som Danmark står overfor, hvor der fremadrettet forventes større mængder regn og højere intensitet i regnhændelserne.

Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) har derfor samlet to kommuner samt deres forsyningsselskaber i et klimatilpasningspartnerskab med henblik på, at identificere tværgående kommunale udfordringer indenfor regn- og spildevandshåndtering og samle efterspørgslen efter nye innovative generiske løsninger. Partnerskabet består af: Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning Spildevand A/S, Københavns Kommune, HOFOR A/S, og Markedsmodningsfonden.

Målsætningen er, at partnerskabet skal bidrage til udviklingen af billigere og/eller bedre løsninger på udvalgte kommunale klimamæssige udfordringer.I Klimatilpasningspartnerskabet efterspørges nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad.

Der blev i foråret 2014 afholdt et prækommercielt udbud (PCP), hvor følgende fem virksomheder vandt:

  •     EnviDan A/S, Colas Danmark A/S, Schulze + Grassov:"Vejen Som Klimatilpasningsløsning"
  •     Opland landskabsarkitekter ApS og Grontmij A/S: "Vandkant på Vej"
  •     Schønherre A/S: "Åbent fugesystem til klimasikring af befæstede rum"
  •     Teknologisk Institut og NCC Roads A/S: "VandVejen"
  •     Teknologisk Institut: "Vand Op Ad Bakke"

Projektet gik i sommeren 2015 gået over i fase 2, og følgende tre leverandører og projekter blev udvalgt til at fortsætte med at udvikle og teste innovative løsninger til håndtering af regnvand i befæstede områder:

  •     Teknologisk Institut og NCC Roads A/S: "VandVejen"
  •     Teknologisk Institut: "Vand Op Ad Bakke/Aquadukt"
  •     Opland landskabsarkitekter ApS og Sweco A/S: "Vandkant på Vej"

De 3 projekter forventes at afslutte i løbet af 2017/18.

Aquadukt

Aquadukt-projektet er afsluttet sommeren 2017 uden en egentlig testet prototype, men med et inspirationskatalog til mulige klimaløsninger. Kataloget giver ud over en række inspirerende ideer også et indblik i innovationsprocessen bag projektet. Du kan finde kataloget her

Vandvejen (Akvavejen)

Resultaterne af klimaløsningen i projekt vandvejen:

Vandkant på vej

Her kan du kan læse om resultaterne af projekt ”Vandkant på vej”:

 

Få mere viden og inspiration hos Teknologisk og NCC

Læs om en innovativ klimatilpasningsløsning på teknologisk.dk

Læs om sikring af boligområder mod skybrud på ncc.dk

 

Du kan her læse en kort erfaringsopsamling på Klimatilpasningspartnerskabet samt Sygehuspartnerskabet, som ligeledes har igangsat et Prækommercielt Indkøb: