Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

LeucoPatch (TM) – til behandling af diabetiske fodsår

Et medicinsk udstyr til behandling af diabetiske fodsår. Patientens eget blod forarbejdes til en form for biologisk plaster, der kan lægges på kroniske sår som ban-dage.

Reapplix ApS har udviklet et enkelt medicinsk udstyr (LeucoPatch (tm) devicet) til behandling af diabetiske fodsår. Patienter med diabetiske fodsår udgør en stor gruppe af alle patienter med kroniske sår, og et produkt med positiv effekt på helingen af disse sår, vil have store implikationer i forhold til kortere helingstid (og dermed kortere sygeperiode og potentielt reduceret behov for amputation), øget livskvalitet og afledt heraf mindre ressourcetræk på sundhedssystemet.

På verdensplan vurderes 366 mio. mennesker ramt af diabetes. 15-20 pct. af alle dia-betikere udvikler på et tidspunkt et diabetisk fodsår, hvoraf en del bliver kroniske og kræver omfattende og langvarig behandling eller med tiden ender som amputationer.

LeucoPatch (tm) devicet er udviklet til brug af sårbehandlende personale på specialklinikker for sårheling, og køberne vil være sårbehandlende klinikker, der behandler diabetiske fodsår på både ambulante og indlagte patienter.

LeucoPatch (tm) devicet, der er CE-mærket, benytter sig af en teknologi, hvor patientens eget blod indgår i behandlingen af såret. Der tappes 18 ml af patientens blod direkte i en patenteret beholder, der udgør produktet. Denne centrifugeres, hvorved væske fjernes, blodets celler koncentreres og sammen med proteiner fra blodplasmaet danner en ”patch”, der kan lægges på det kroniske sår som en bandage. Patch’en produceres på 20 min.

Reapplix har på nuværende tidspunkt udført prækliniske og kliniske tests af produktet for at generere præliminære data. Troværdig klinisk evidens med kontrolgruppe er nu af-gørende for produktets succes på markedet. Derfor skal der nu – med støtte fra Fornyel-sesfonden - gennemføres en ”international randomiseret og kontrolleret multicenter-undersøgelse” (randomised controlled trial, RCT) med undersøgelse af 200 patienter.