Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lifeshelter® – Ny genhusningsløsning til flygtninge

Projektet skal teste og tilpasse Lifeshelter® i virkelighedsnære omgivelser af flygtninge i kolde og varme omgivelser. Lifeshelter® er en midlertidig genhusningsløsning til flygtninge, som opfylder en række basale behov bedre end nuværende løsninger. Shelteret er baseret på en type paneler, som har en høj isoleringsevne, hvilket gør det bekvemmeligt at opholde sig i både på kolde lokationer såvel som varme. Efter denne anvendelse kan panelerne indgå i genopbygningen af permanent byggeri.

Hvad er resultatet af projektet?
Lifeshelter® vil blive testet i 2 relevante flygtningelejre i henholdsvis varme og kolde omgivelser. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp fastlægges potentielle test-destinationer.

Hensigten er, at afprøve Lifeshelter® på en lokal befolkning, for dermed blandt andet, at opleve betydningen af de brugsmønstre, der kan gøre sig gældende på baggrund af de lokalt forankrede kulturelle, sociale normer og tekniske traditioner. Registreringer af blødere værdier, som brugeraccept og hverdagsliv omkring bebyggelserne vil blive struktureret i samarbejde med COPE – Copenhagen Center for Disaster Research under Københavns Universitet.
Det forventede samlede antal testbrugere er 3-400 personer alt afhængig af størrelsen af testfamilierne. Det samlede antal enheder forventes derfor at blive 80 shelters fordelt på 2 destinationer.

Den vigtigste opgave er at eftervise, at Lifeshelter® giver anledning til forbedrede levevilkår for de nødstedte. Det er også ekstremt vigtigt at eftervise produktets unikke egenskaber og økonomiske fordele overfor de udførende organisationer. Dette kan kun gøres der hvor organisationerne opererer. Formålet med testene er derfor at finde ud af hvordan brugerne oplever Lifeshelter® i et realistisk setup, således at erfaringerne kan bevise Lifeshelters® anvendelighed overfor markedet.

Hvilken gavn gør det?
Projektet vil være med til at løse de genhusningsproblematikker, der er i flygtningelejre verden over. Da shelteret er baseret på en type af paneler, som i sig selv har en høj isoleringsevne, er den særdeles bekvemmelig at opholde sig i på både kolde såvel som varme lokationer, hvor det ellers kan være ulideligt at opholde sig under enten et typisk tag af blik eller en teltdug. Desuden vil Lifeshelter® kunne anvendes til at forbedre levevilkårene i mange af verdens slumbyer. Der bor pt. mere end 100 millioner mennesker i slumbyer verden over. Mange af boligerne i disse områder er i så dårlig forfatning, at de står til at blive udskiftet. I mange af disse tilfælde vil Lifeshelter® være et oplagt valg.

Lifeshelter® adskiller sig derfor ved at være anvendelig i både den tidlige nødhjælpsfase, såvel som den efterfølgende genopbygningsfase. Lifeshelter® er hurtigt at sætte op og pille ned igen og kan let skaleres i forhold til familiestørrelse. Panelerne vejer ikke mere end 12 kg. stykket, og der skal ikke bruges skruer/søm eller større værktøj. Dette gør det muligt for flygtninge at hjælpe med opsætningen. Shelteret kan også flyttes op på en sokkel eller en mur og omstøbes med lokalt tilgængelige materialer for at udgøre en vedvarende tagkonstruktion.

Til forskel fra andre genhusningsløsninger, kan Lifeshelter® genanvendes til permanent bebyggelse. Panelerne kan enten genanvendes i deres oprindelige form eller rettes ud og anvendes som regulære isoleringspaneler, hvilket eliminerer et stort problem med affald i forbindelse med de midlertidige nødhjælpsboliger..

Hvem er produktet rettet mod, og hvor ses det primære marked?
Produktet er rettet mod humanitære organisationer så som nødhjælpsorganisationer, NGO’er, samt mod regeringer og private donorer. Lifeshelter® er derfor som udgangspunkt tiltænkt nødhjælpsbranchen. Potentielle kunder kunne derfor være International Røde Kors, FN, Dansk Flygtningehjælp mf. Salg og distribution vil blive varetaget af Bestnet A/S, som har stor erfaring med netop distribution af produkter til verdens humanitære brændpunkter.

Effekter og leverancer i projektet
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 12
Øget omsætning: 341.532.100 kr.

Hvornår ved vi mere?
• Dokumentation af myndighedskrav heriblandt udarbejdelse af testprotokol, afsluttet januar 2014
• Pilot projekt #1 i varmt klima, afsluttet i december 2014
• Pilot Projekt #2 i koldt klima, afsluttet i maj 2015

Godkendte citater til pressebrug
Jakob Christensen, direktør i EverShelter ApS:

”Det særlige ved Lifeshelter® er, at det er ultra simpelt at samle, og når katastrofen er slut, kan materialerne med lethed genbruges som del af en permanent tagkonstruktion eller genanvendes som isoleringspaneler til enten facader eller gulve i en større bolig.”

Har projektet modtaget støtte fra andre?
Innovation MidtVest