Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Liftra ApS - Løsning til skift af vindmøllevinger uden kran til den internationale vindmølleindustri

Liftras 'Blade Way' gør det muligt at udskifte vindmøllevinger og vingelejer uden brug af traditionelle kraner og ved højere vindhastigheder. Som det ser ud i dag, er mølleproducenter og serviceydere nødsaget til at benytte store mobilkraner til udskiftning af vinger og vingelejer for at få tilstrækkelig krankapacitet ved toppen af møllen, der som regel måler over 100 m. De store kraner kræver ofte omfattende klargøring af området omkring møllen for at sikre at jorden kan bære den op mod 600 tons tunge kran. Til sammenligning vejer Blade Way blot 24 tons og passer i en standard container på 40 fod (ca. 12 meter). Løsningen optager således langt mindre plads på sitet, hvilket betyder at landbrugsjord og anden ejendom kan skånes. Blade Way er også væsentligt lettere at mobilisere, idet systemet kan transporteres i sin container af blot en enkelt truck, modsat de 10-20 trucks det kan kræve at flytte en traditionel kran.

Uddybende om projektet:
Blade Way består af et wiresystem samt to løfteåg - et til vingens rodende og et til tipenden. Wirer løber fra containeren gennem begge åg op til en slynge fastgjort til rotoren. Dette wiresystem repræsenterer løsningens primære innovation - modsat traditionelle kran- og løftesystemer sidder hele Blade Ways løftekapacitet gemt i containeren nede på jorden. Mens wirerne udfører det tunge løftearbejde, har operatøren med en fjernbetjening fuld kontrol over hele processen. Blade Way testes i samarbejde med de store mølleproducenter, Siemens, General Electric, Vestas og Nordex-Acciona. Producenternes godkendelse af løsningen er af afgørende betydning for at komme på markedet, idet mølleejere og serviceselskaber nødigt tager nye teknologier i brug uden producentens egen verificering af produktets funktion og sikkerhed. Blade Way appellerer samtidigt til producenterne, som også selv ønsker at yde service for mølleejerne. Produktet forventes i første omgang at gøre sin indtræden på de amerikanske og canadiske markeder, hvor traditionelle kraner er særligt dyre at mobilisere. Det overordnede marked for Blade Way er dog vindmøller på mellem 1,4 og 3,0 MW, som der står omtrent 133.000 af rundt omkring i verden. Løsningen kommer til at udgøre et bedre og mere fleksibelt alternativ til traditionelle kraner, i særdeleshed når det drejer sig om vindmøller i afsides områder og steder med ringe infrastruktur.

Citater til pressebrug:
'Når vi tager mobilkranen ud af billedet ved skift af vinger og vingelejer, løses en række problemer for både ejeren af møllen og serviceyderen. Blandt andet bliver mobiliseringsomkostningerne langt mindre afhængige af dårlige eller snævre veje, idet vi kan reducere antallet af lastbiler til transport fra op mod 20 til blot én,' forklarer Per Fenger, direktør hos Liftra, og fortsætter: 'Samtidigt kan Blade Way skifte vingerne og deres lejer ved højere vindhastigheder, og vi efterlader endda et betydeligt mindre aftryk på landskabet omkring møllen, som ikke skal klargøres i nær samme grad som når en stor kran skal opføres.'

Anden modtagen støtte til projektet:
EUDP i udviklingsfasen. Projektet er afsluttet.