Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lung Prognogsticator: identifikation af tilbagefald for lungekræft

Produktet er en test, der kan identificere lungekræftpatienter, der med stor sandsynlighed vil få tilbagefald, således at denne gruppe af patienter vil kunne tilbydes opfølgende behandling.
Tidlig behandling af denne gruppe af patienter vil have betydning for reduktion af dødeligheden som følge af lungekræft.

Uddybende om projektet
Lungekræft er en af de hyppigste kræftformer i verden med et estimeret antal på 1,5 mio. nye tilfælde per år, svarende til mere end 12 % af ny diagnosticerede kræfttilfælde. I USA er lungekræft den næst hyppigste kræftform og lungekræft er den primære årsag til kræftrelateret død hos begge køn.

Patienter der diagnosticeres med tidlige stadier af lungekræft, tilbydes generelt ingen supplerende behandling efter det operative indgreb selvom omkring 30 % af disse patienter inden for 5 år, vil udvikle en forværring af deres sygdom med dødelig udgang.

Medical Prognosis Institute A/S (MPI) har udviklet en test (Lung Prognosticator), der kan identificere de patienter, der med stor sandsynlighed vil få tilbagefald af deres lungekræft, således at denne gruppe af patienter vil kunne tilbydes opfølgende behandling.

Hospitaler i Danmark og USA har deltaget i den kliniske afprøvning af MPIs Lung Prognosticator og umiddelbart efter afslutning af dette prospektive kliniske studium vil løsningen blive CE-mærket. Efterfølgende testes løsningen først i samarbejde med Lunge Kirurgisk afdeling på Rigshospitalet og senere på minimum fem behandlingscentre (Europa, USA og Asien) med i alt 5.000 patienter, med henblik på identifikation af eventuelle behov for tilpasninger. Testcentrene vil også kunne anvendes som referencecentre.

Målgruppen for Lung Prognosticator er kirurgiske og onkologiske behandlingscentre, der har fokus på behandling af patienter med lungekræft.

Effekter og leverancer i projektet
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 20
Øget omsætning: 54.890.000 kr.

Hvornår ved vi mere?
• leverance 1 med afprøvning af Lung prognosticator på allerede indsamlet patient materiale: forventes afsluttet inden april 2014
• leverance 2 med teknisk validering af Lung Prognosticator og forberedelse af markedsføring af test i EU og USA inden udgangen af 2014
• leverance 3 med påbegyndelse af test af patienter i USA, EU og Asien inden udgangen af 2015

Godkendte citater til pressebrug
”Lungekræft er stadig en af de alvorligste kræfttyper og vi håber at MPIs Lung Prognosticator vil kunne være med til at forbedre overlevelsen blandt de opererede patienter der viser sig at være mest udsatte for tilbagefald..” Peter Buhl Jensen, administrerende direktør.

'Efter klinisk afprøvning af MPIs Lung Prognosticator på hospitaler i Danmark og USA i tæt samarbejde med Ecron Acunova er vi glade for nu at få støtte til at foretage de sidste skridt for at nå det globale marked.' Steen Knudsen, forskningsdirektør.

Har projektet modtaget støtte fra andre?
Tidligere faser af projektet har i 2006 modtaget støtte fra Forskningsråd for Sundhed og Sygdom.