Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Markedsdialog hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er gået sammen med en Albertslund Kommune, Frederikksund Kommune og Esbjerg Kommune om at efterspørge nye innovative løsninger, der kan reducere antallet af indlæggelser hos ældre, der (direkte eller indirekte) skyldes dehydrering.

Der vil blive gennemført et udbud i 2016 af et eller flere innovationspartnerskaber, som skal have til formål at udvikle nye løsninger, som kan modvirke eller helt forhindre dehydrering (eller konsekvenserne ved dehydrering) blandt ældre.

Virksomheder (evt. sammen med eksperter, forskere og lign.), der deltager i innovationspartnerskaberne vil modtage betaling for at deltage i partnerskabet – og vil samtidig få rettigheder over produktet/løsninger, inkl. retten til at kommercialisere løsningen. De deltagende kommuner har mulighed for at indkøbe løsningen umiddelbart efter innovationspartnerskabet.

Forud for udbudet gennemføres en markedsdialog, hvor virksomheder, eksperter, kommuner og Erhvervsstyrelsen sammen skærper problemstillingen.

Der er i 2016 gennemført informationsmøde og markedsdialog. Find slides her:

 

Ved spørgsmål kontaktes markedsmodningsfond@erst.dk eller Helle Holtsø, tlf. 3529 1693.