Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.08.2018

Markedsmodningsfonden har ikke flere ansøgningsrunder

I juni uddelte fondens bestyrelse hele årets pulje for 2018, og da Markedsmodningsfonden vil blive afviklet fra 2019, vil der ikke blive gennemført flere ansøgningsrunder.

Som led i regeringens aftale med Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet, vil Markedsmodningsfonden ikke blive refinansieret efter 2018. Derfor vil der ikke blive afholdt flere ansøgningsrunder i regi af Markedsmodningsfonden.

Den 26. juni 2018 uddelte fondens bestyrelse hele årets pulje. I forårets ansøgningsrunde 2018 modtog Markedsmodningsfonden 133 ansøgninger med et samlet ansøgt tilskudsbeløb på 311 mio. kr. Bestyrelsen valgte på baggrund heraf at give tilsagn til 23 projekter, svarende til i alt 48,2 mio. kr.

Eksisterende projekter under Markedsmodningsfonden vil fortsætte i regi af Markedsmodningsfonden som hidtil.

Fra 2019 vil nye midler til markedsmodning eventuelt kunne prioriteres under Innovationsfonden.