Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.01.2017

Markedsmodningsfonden uddeler 44 mio. kr. til innovative forretningsidéer

Markedsmodningsfonden under Erhvervsministeriet har givet tilsagn til 20 nye projekter, som nu får 44 mio. kr. til at komme hurtigere på markedet med deres innovative løsninger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Vi har mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, som har udviklet innovative løsninger med et globalt markedspotentiale. Forhåbentlig vil nogle af disse ideer kaste ny vækst af sig, når de 20 projekter får mulighed for at få deres løsninger hurtigere på markedet.

Markedsmodningsfonden har blandt andet givet tilsagn til en ny app, som giver folk mulighed for selv at tjekke og overvåge modermærker på en let og effektiv måde og dermed minimere risikoen for, at de udvikler modermærkekræft. Et andet projekt har til formål at teste og tilpasse en ny desinficeringsteknologi baseret på ozon, som effektivt kan dræbe bakterier, vira og svampe i hele rum hos bl.a. fødevare- og ingrediensproducenter. 

Formand for Markedsmodningsfonden Carsten With Thygesen: 

De 20 projekter, som Markedsmodningsfonden har givet tilsagn til i denne omgang, henvender sig til mange forskellige markeder. Med støtte fra Markedsmodningsfonden får virksomhederne nu mulighed for at få disse løsninger hurtigere på markedet, og det vil styrke væksten og beskæftigelsen på tværs af brancher i Danmark.

Markedsmodningsfonden har to ansøgningsrunder i 2017 - én i foråret og én i efteråret. Forårets runde er netop åbnet med ansøgningsfrist den 18. april kl 12.00. 

FAKTAARK:

Markedsmodningsfonden gennemførte i forbindelse med efterårets ansøgningsrunde 204 telefoniske præscreeninger med potentielle ansøgere som første trin i ansøgningsrunden. Herefter indkom der ved ansøgningsfristen den 7. oktober 2016 i alt 114 ansøgninger for et samlet ansøgt beløb på 243 mio. kr. Baseret på de indkomne ansøgninger samt eksterne ekspertvurderinger besluttede bestyrelsen at udmønte midler til 20 projekter med deltagelse af i alt 29 virksomheder.

I tabel 1 ses en oversigt over de 20 projekter, som bestyrelsen gav tilsagn.

Tabel 1: Medfinansierede projekter 

 

Medfinansierede projekter

Samlede projektbudget

(mio. kr.)

Fondens

medfinansiering

(mio. kr.)

1

Digitale Services til Forsikringsbranchen

 

Formålet er at tilpasse en smart adapter, som muliggør avanceret lysstyring og monitorering af hjemmet til slutbrugerne og forsikringsselskabernes behov. Løsningen skal testes i samarbejde med bl.a. Tryg Forsikring.  

 

Projektholder: Anyware Solutions ApS

Placering (Kommune): København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 40

3,9

1,7

2

Agile 360 Mobilitetskøretøj

 

Formålet er at teste og tilpasse en ny type el-kørestol, som bl.a. er lettere, hurtigere og har mindre venderadius end eksisterende løsninger. I projektet skal løsningen testes i samarbejde med Aarhus Kommune. 

 

Projektholder: Agile 360 A/S

Placering (Kommune): Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 38

9,4

1,8

3

Fresh.land - digitizing the food supply chain

 

Formålet er at teste den digitale platform ”Fresh.land”, der gør det muligt for landmænd og detailkæder at handle direkte uden mellemled. Løsningen skal testes med bl.a. Dagrofa og Dansk Catering.

 

Projektholder: Fresh.Land IVS

Placering (Kommune): København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 50

8,9

4,0

4

Wireless Bar Management System

 

Formålet er at teste og tilpasse et komplet bar management system, som tilbyder barer bedre styring af salg og lager. Løsningen skal testes i kulturhuset Huset-KBH og spillestedet Culture Box. 

 

Projektholder: Provargo A/S

Placering (Kommune): Greve

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 6

7,0

3,2

5

AUDIENTES hearing aid

 

Formålet er test og tilpasning af et høreapparat, som brugeren selv kan indstille, og som er billigere end eksisterende løsninger og dermed åbner for nye markeder. Løsningen skal i projektet testes på brugere i Fillippinerne. 

 

Projektholder: Audientes ApS

Placering (Kommune): Kgs. Lyngby

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 300

8,5

3,5

6

Freesense - Stepping up Bioreactors

 

Formålet er test og tilpasning af en trådløs sensor til måling og optimering af produktionen i bioreaktorer.

 

Projektholder: FreeSense ApS

Placering (Kommune): København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 16

5,2

2,3

7

Testing the inherent network effects of the Plytix platform

 

Formålet er test og tilpasning af en cloudbaseret platform, der indeholder produktbank, informa-tionsmanager og analytics på produktniveau.

 

Projektholder: Plytix.com ApS

Placering (Kommune): København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 28

5,3

2,4

8

WallMO 100

 

Formålet er at teste og demonstrere WallMo 100 på en række byggepladser. WallMo 100 er en hjælpemaskine, der løfter, transporterer, installerer og fastholder under slutmontage af glaspaneler med en vægt på op til 100 kg. Hjælpemaskinen overtager de tunge løft og giver bedre arbejdsforhold.

 

Projektholder: Wallmo A/S

Placering (Kommune): Odense

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

3,1

1,4

9

Test og tilpasning prototype TCL3

 

Formålet er test og tilpasning af et system, der ubemærket kan registrere og korrigere patienters bevægelser under hovedscanninger.

 

Projektholder: TracInnovations IVS

Placering (Kommune): Ballerup Kommune

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 18

4,3

1,9

10

OurHub playable cities - the campus project

 

Formålet er at teste OurHub på et campus i København. OurHub er et nyt produkt, der øger anvendelsen af byrummet. Løsningen gør det muligt at udnytte pladser i byrummet til fx spil, herunder boule, bordtennis mm. Løsningen tilbyder lån af spiludstyr og sikrer, at pladserne i byrummet bliver brugt. 

 

Projektholder: Ourhub Dev IVS

Placering (Kommune): København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 124

4,0

1,8

11

DeepFrame

 

Formålet er at teste og tilpasse væsentlige dele af DeepFrame teknologien i forhold til de krav, der stilles i markedet. DeepFrame er verdens hidtil største mixed reality display. Uden brug af briller har flere beskuere ad gangen mulighed for at se meget store virtuelle 3D effekter med virkeligheden som scene. Løsningen skal bl.a. testes med LEGO.

 

Projektholder: Realfiction ApS  

Placering (Kommune): København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 31

3,2

1,4

12

Kundeovervågning

 

Formålet er at teste og tilpasse en selvkorrigerende platform i Paqles nyhedstjeneste, hvor brugerne, som en integreret del af deres brug, giver systemet feedback. Løsningen testes i samarbejde med et advokatfirma.   

 

Projektholder: Paqle A/S

Placering (Kommune): København Ø

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 150

6,1

2,7

13

Koncept; Kondenserende træpillebrænder

 

Formålet er gennem test og markedsmodning at opnå en anerkendelse af træpillebrænderen (herunder styring, pilletank, pumper mv.) på markeder og dens fordele i forhold til eksisterende løsninge. – fx almindelige ikke-kondenserende træpillebrændere og oliefyr

 

Projektholder: Ole Tietze ApS

Placering (Kommune): Ringsted

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

3,9

1,8

14

Northern VO - test and adaptation of the I-TLS® technology – a unique and innovative lifecycle tool for managing the maintenance of military vehicle fleets

 

Formålet er at teste og optimere I-TLS® teknologien i storskalatests med det danske forsvar. Teknologien gør det muligt for forsvaret at styre vedligeholdelse af bilflåden. Teknologien bruger 3D sensorer, som leverer data ind i en algoritme, der giver forsvaret optimeret information om vedligeholdelseskrav for bilerne.

 

Projektholder: Northern Vo ApS

Placering (Kommune): Kgs. Lyngby

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 110

7,1

3,2

15

Teleskin B2B Pilot

 

Formålet er at teste og tilpasse en nyudviklet health-tech løsning til forebyggelse af hudkræft. Det er målet at tilpasse løsningen til B2B-markedet, indledningsvis i New Zealand, hvor virksomheders aktive rolle ift. forebyggelse af hudkræft, er i fokus. 

 

Projektholder: TeleSKin ApS

Placering (Kommune): Esbjerg

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 23

3,2

1,4

 

16

Bedre behandling af øjensygdomme

 

Formålet er at teste og tilpasse en nyudviklet behandlingsmetode af øjensygdomme, der skal øge præcisionen i opmåling af øjets biometri. 

 

Projektholder: Octlight ApS

Placering (Kommune): Lyngby-Taarbæk

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 7

5,2

2,3

17

Development of a solution for safe, fast and easy whole room disinfection in food and ingredients factories

 

Formålet er at teste og tilpasse en ny, fuldautomatisk løsningbaseret på ozon til effektiv desinficering af rum hos fødevareproducenter.

 

Projektholder: Infuser ApS

Placering (Kommune): Roskilde

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 30

4,2

1,5

18

Automatisering og effektivisering af digital etiketproduktion

 

Formålet er at teste og tilpasse en digital efterbehandlingsmaskine inden for etiketproduktion. Processen er i dag manuel, og en mere automatiseret og digitaliseret efterbehandling kan føre til forbedret output samt reducerede omkostninger.

 

Projektholder: Werosys ApS

Placering (Kommune): Furesø

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 25

6,0

2,7

19

Full Scale Aseptic Sampling Technology (FAST)

 

Formålet er at teste og tilpasse et instrument til automatisk, steril og konsistent prøveudtagning hos produktionsvirksomheder inden for biotech, pharma og foodtech.

 

Projektholder: Biomatics Technology ApS

Placering (Kommune): Roskilde

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 11

4,2

1,9

20

BIM|Flex; byggeindustriens tidsreducerende databehandlings- og kalkulationsmodul

 

Formålet er test og tilpasning af et content management system til det mest anvendte 3D-modelleringsprogram, der bl.a. kan forbedre og effektivisere prisestimering inden for byggeri.

 

Projektholder: BIM|Dimensions ApS

Placering (Kommune): Odense

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 23

3,4

1,5

I alt

Forventet jobeffekt (efter fem år): 1.070

106,1

44,4

Note: Der kan forekomme mindre justeringer i projektbudgetterne i forbindelse med den afsluttende sagsbehandling.

Note: Tal for forventet jobeffekt er baseret på virksomhedernes egne forventninger. Baseret på Markedsmodningsfondens Midtvejsevaluering fra 2015 udgør den reelle jobeffekt ca. 28 pct. af virksomhedernes egne forventninger (jf. Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden). Det vil sige 300 jobs.