Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.07.2017

Markedsmodningsfonden udmønter 27,5 mio. til 13 projekter

Markedsmodningsfonden har udpeget 13 projekter til en medfinansiering på i alt 27,5 mio. kr., der skal være med til at omsætte virksomhedernes ideer til en forretningsmæssig succes.
 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Det er væsentligt for vækstskabelsen, at vi får hjulpet virksomheder med at komme hurtigt og succesfuldt på markedet med innovative produkter, som måske kræver en ekstra afprøvning eller test, før de er helt modne til markedet. Det er ikke mindst vigtigt for udbydere af nye digitale løsninger, hvor udviklingen går rigtig stærkt. Det er glædeligt, at Markedsmodningsfonden også i denne runde har uddelt midler til lovende digitale projekter, så vi understøtter den digitale udvikling og omstilling, og udnytter de store vækstmuligheder for erhvervslivet her.

Blandt de 13 projekter, der har fået del i de 27,5 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden, er bl.a. et produkt, som benytter kunstig intelligens til automatisk videoproduktion af fodboldkampe. Et andet projekt har til formål at sikre virksomheder struktureret og lettilgængelig dokumenthåndtering uden involvering af mennesker, men derimod med machine learning.

Formand for Markedsmodningsfonden Carsten With Thygesen:

Som følge af Markedsmodningsfondens seneste udmøntning kan vi nu se frem til, at flere innovative forretningsideer kommer hurtigere på markedet de kommende år. Fonden løser en vigtig opgave: Den skaber gode rammer for de virksomheder, som i fremtiden skal høste det digitale vækst- og beskæftigelsespotentiale ved at komme hurtigt på markedet med salgsbare løsninger, der er testet og tilpasset markedets behov.

Markedsmodningsfondens formål er at fremme vækst, beskæftigelse og eksport – herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer.  Markedsmodningsfonden afholder næste ansøgningsrunde i efteråret 2017. Datoerne for den kommende ansøgningsrunde forventes offentliggjort til august.

 

I tabellen nedenfor ses en oversigt over de 13 projekter, som bestyrelsen gav tilsagn.

 

Medfinansierede projekter

Samlede projektbudget

(mio. kr.)

Fondens medfinansiering

(mio. kr.)

Archii: Machine Learning Software, som automatisk organiserer virksomheders dokumentation og identificerer væsentlige vilkår i dokumentationen

Formålet med projektet er at markedsmodne en software, som vha. machine learning automatisk kan identificere og organisere virksomheders dokumenter uden involvering af mennesker.

Projektholder: Archii IVS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt: 50 ansatte

3,1 mio. kr.

1,4 mio. kr.

Collaborate robotics for rehabilitation

Formålet med projektet er at teste og tilpasse en kollaborativ robot, der som den første i verden kan varetage genoptræningen af sengeliggende patienter.

Projektholder: ROBERT ApS

Placering: Aalborg

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 150 ansatte

7 mio. kr.

3,1 mio. kr.

Resilio Technologies – test og tilpasning

Formålet med projektet er at teste og tilpasse en app-baseret løsning til forebyggelse af stress, som kan anvendes i forbindelse med psykologisk rådgivning til stressramte kunder.

Projektholder: Resilio Technologies ApS

Placering: Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 25 ansatte

3,1 mio. kr.

1,4 mio. kr.

VEO – democratizing video documentation of amateur football

Formålet med projektet er at teste og tilpasse en innovativ og automatisk metode til at optage fodboldkampe, vha. bl.a. machine learning og billedanalyse. Løsningen kan bidrage til at nedsætte kompleksitet og pris.

Projektholder: Sportcaster ApS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 70 ansatte

6,5 mio. kr.

2,9 mio. kr.

Banebrydende termometer-teknologi til mikrobølgeovne

Formålet med projektet er at markedsmodne et termometer til opvarmning af sutteflasker i mikrobølgeovn. Termometeret er verdens første elektronik-baserede termometer, der kan fungere inde i en mikrobølgeovn og alarmere brugeren når temperaturen af mælken i sutteflasken nærmer sig 37 °C.

Projektholder: Senserna IVS

Placering: Lyngby-Taarbæk

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 40 ansatte

5,2 mio. kr.

2,4 mio. kr.

FieldSense, satellitmonitorering af afgrøder

Formålet er at gennemføre test hos landmænd, rådgivere og leverandører til landmænd med henblik på, at teste og overvåge testbrugernes anvendelse af FieldSense-løsningen og vurdere hvorvidt det udviklede træningsmaterialet gør brugerne i stand til at anvende løsningen uden brug af personlig assistance fra virksomheden.

Projektholder: CEPTU ApS

Placering: Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 12 ansatte

3,6 mio. kr.

1,7 mio. kr.

LifeLadder

Formålet er at teste og validere LifeLadder-løsningen i en reel brugssituation. Test gennemføres ved at installere sikkerhedsstien i flere havne med forskellige miljøer (f.eks. containerterminal, færgeleje, byhavn, sluse) og i forskellige længder for at opnå en bred dækning af påvirkninger i form af bølger, strøm, is, sol (UV), påsejling og almindelig brug.

Projektholder: Port-Safety ApS

Placering: Frederiksberg

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 12 ansatte

3,8 mio. kr.

1,7 mio. kr.

Test og tilpasning – højteknologisk varsling og klimasikring til etageejendomme

Projektets formål er at dokumentere en anvendelse af Urban Water-løsningen til brug i ejendomme med en større brugerkreds, og for dermed at kunne opfylde de normer der gælder på området. Det indebærer bl.a. test af software, der sørger for at alle relevante personer i ejendommen er informeret i tilfælde af kraftig regn hvor sikringen effektueres.

Projektholder: Urban Water ApS

Placering: Lyngby-Taarbæk

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 65 ansatte

4,1 mio. kr.

1,9 mio. kr.

Blade Way – Craneless Replacement of Single Wind Turbine Blades

Formålet med projektet er at markedsmodne et nyt system til vindmølleindustrien, der væsentligt reducerer omkostningerne ved at udskifte vindmøllevinger og vingelejer.

Projektholder: LIFTRA ApS

Placering: Aalborg

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 33 ansatte

9,7 mio. kr.

3,1 mio. kr.

Autofuel – Fuldautomatisk tankningssystem

Det overordnede formål med projektet er at gennemføre et testforløb af det automatiske tankningssystem hos et benzinselskab, der resulterer i et markedsklart AutoFuel tankningssystem. Testen skal sikre en validering af den tekniske formåen samt den praktiske funktionalitet i et realistisk brugermiljø.

Projektholder: FUELSERVANT ApS

Placering: Billund

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 14 ansatte

3,8 mio. kr.

1,5 mio. kr.

Real-time bakteriesensor til hygiejne- og rengøringskontrol

Formålet med projektet er at teste og tilpasse en bakteriesensor til brug i forbindelse med hygiejne- og rengøringskontrol. Sensoren kan anvendes til at måle bakterieniveauet på overflader hos virksomheder og institutioner, hvor mikrobiologi er essentielt for en effektiv drift.

Projektholder: SBT AQUA ApS

Placering: Lyngby-Taarbæk

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): >40 ansatte

5,5 mio. kr.

2,5 mio. kr.

Renserobot til skibes lastrum

Formålet med projektet er at teste og tilpasse en robotløsning til rensning af lastrum på skibe, som er hurtigere og mere sikker at anvende, sammenlignet med eksisterende løsninger.

Projektholder: Cliin ApS

Placering: Frederiksværk

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 45 ansatte

5,3 mio. kr.

2,4 mio. kr.

Weedmaps

Formålet med projektet er at markedsmodne et nyt system til kortlægning af ukrudtskoncentration på marker, der hjælper landmanden med at tage informerede beslutninger om ukrudtsbekæmpelse.

Projektholder: Agro Intelligence ApS

Placering: Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 5 ansatte

3,3 mio. kr.

1,5 mio. kr.

I alt

Forventede jobeffekt (efter fem år): 560 ansatte

64 mio. kr.

27,5 mio. kr.

Note: Der kan forekomme mindre justeringer i projektbudgetterne i forbindelse med den afsluttende sagsbehandling.

Note: Tal for forventet jobeffekt er baseret på virksomhedernes egne forventninger. Et justeret estimat, som er baseret på Markedsmodningsfondens Midtvejsevaluering, udgør ca. 28 pct. af virksomhedernes egne forventninger (jf. Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden). Det vil sige 157 ansatte.