Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Materiale fra markedsdialog om spildevandspartnerskabet

På denne side finder du information om spildevandspartnerskabet og materiale fra markedsdialogen.

Verdensmarkedet for vandløsninger er stigende, hvilket skaber grobund for øget vækst og beskæftigelse i Danmark. For at realisere det potentiale, skal Danmark udbygge sin position som vækstcenter for effektive og intelligente løsninger på verdens vandudfordringer. Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen har på den baggrund, i samarbejde med DANVA, igangsat et projekt, der skal fremme udviklingen af nye og bedre teknologier til gavn for spildevandssektoren og samtidig understøtte vækstmuligheder og eksport af dansk vandteknologi.

Gennem en såkaldt prækommerciel indkøbskonkurrence (precommercial procurement – PCP) vil otte vandselskaber (BIOFOS, Billund Vand, Aarhus Vand, Herning Vand, Kalundborg Forsyning, Middelfart Spildevand og Vandcenter Syd) i 2015 sammen med Markedsmodningsfonden efterspørge udvikling af nye løsninger til bedre udnyttelse af ressourcer i spildevand og spildevandsslam.

I en prækommerciel indkøbskonkurrence kan private virksomheder byde ind og blive udvalgt til at udarbejde et feasibility studie i en første fase og herefter udvælges til i en anden fase at udvikle og teste en egentlig prototype.

Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ovennævnte selskaber, som beskriver de udfordringer, der ønskes løst. Deltagerne i projektet er nu klar med et første, foreløbigt bud på, hvad udfordringen består i, og dermed hvad det er, der vil blive efterspurgt løsninger på blandt private leverandører i konkurrencen.

Den 31. august 2015 blev der afholdt en markedsdialog med interessenter som led i den videre proces med færdiggørelse af konkurrencematerialet for PCP. Nedenfor finder du relevant materiale fra mødet: