Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

MicroWise - BallastWISE system til automatisk analyse af organismer i ballastvand til shippingindustrien og havnestatskontrol

Fragtskibe og deres ballastvand er den vigtigste vej til spredning af invasive arter i havmiljøet, som udgør en stor trussel mod marine økosystemer. Ballastvandkonventionen, som trådte i kraft i september i år, forpligter de fleste skibe der har ballastvand om bord til at rense ballastvand og uskadeliggøre levende organismer før vandet ledes ud. Ballastvand må kun indeholde et begrænset antal levende organismer ved udledning (max 10 celler/ml for organismer mellem 10-50µm, og max 10 per m3 for organismer >50µm).
BallastWISE er et transportabelt system til automatisk analyse af tæthed af levende organismer i ballastvand i størrelses- fraktionen 10-50µm og >50µm. BallastWISE-teknologien måler antal levende organismer ved at detektere organismer, der er motile og/eller organismer, som indeholder klorofyl (MFA, Motilitet og Fluorescens Analyse). Målemetoden er fuldt automatiseret og kan bruges af havnestatskontroller, shippingselskaber, udviklere af ballastvand renseudstyr med flere.

Uddybende om projektet
MicroWise har udviklet et test-system, BallastWISE, til hurtig og præcis måling af levende organismer i ballastvand. Med IMO’s ballastvandskonventions ikrafttræden, september i 2017 er der opstået et nyt marked omkring rensning og test af ballastvand.

De fleste nyere kommercielle fartøjer har monteret ballastvandsbehandlingssystemer, men de har ingen mulighed for at kontrollere, om systemerne fungerer korrekt. I øjeblikket er den eneste bredt accepterede ballastvand testmetode at transportere prøverne til et akkrediteret laboratorium til manuel optælling af mikroorganismer, som både er for dyrt og tidskrævende til praktisk brug. Der findes målesystemer som giver vejledende resultater, men der er stor efterspørgsel efter et bærbart, brugervenligt instrument, der kan måle antal levende organismer præcist og on site. BallastWISE kan opfylde dette behov, ved hjælp af en unik patentanmeldt teknologi. Med en kombination af bevægelsesanalyse og flourometri kan BallastWISE bestemme renheden af ballastvand på ca. en halv time, og kræver minimal oplæring af brugeren.

Formålet med projektet er at tilpasse BallastWISE måleudstyret til slutbrugernes behov. Udstyrets funktionalitet og robusthed vil blive yderligere forbedret, så det er klart til brug under krævende arbejdsforhold som for eksempel ombord på skibe og i havne.

Citater til pressebrug
'I believe Microwise have developed a unique technology that will prove very useful for the maritime sector. After seeing the capabilities of their product, I have no doubts about entering into a cooperation with the Microwise team, and I am looking forward to helping to launch the Ballastwise product to the global maritime market.' Jone Jacobsen, CEO North East Group.

Anden modtagen støtte til projektet
Den Danske Maritime Fond, MUDP og InnoBooster