Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

’ModulRAS’ – anlæg til bæredygtig fiskeproduktion

Inter Aqua Advance A/S har udviklet et koncept indenfor RAS-anlæg (Recirculation Aquaculture Systems), som anvendes til at producere fisk. Hvor konventionelle anlæg typisk er opdelt i adskilte kar, består ModulRAS af cirkulære ringkanaler med mobile adskillelser for optimal volumen justering. Den runde form medfører en bedre vandstrømning og rensningseffekt, sikrer reduceret håndtering af fiskene samt øget produktivitet pr. volumenenhed og bedre kødkvalitet. ModulRAS leveres som præfabrikerede samlesæt af rustfri - eller glasemaljerede stålplader med tilhørende vandbehandlingsudstyr i standard containere til lokationer i hele verden, hvor den lokale entreprisedel er begrænset til leverancer af industribygninger og simple betonkonstruktioner.
Senere vil lokale underleverandører kunne indgå med leverancer af f.eks. rørentrepriser og glasfiberfabrikata.

Uddybende om projektet:
Anlægget har et globalt markedspotentiale og vil have sine klare fordele i i-lande såvel som u-lande. Da der kan være særlige udfordringer forbundet med etablering af store anlæg i u-lande, tilbydes disse som del af en pakke inkl. eksport kredit garanti, yngel- og foderleverance, oplæring/træning, driftsrådgivning og evt. markedsføringstilbud.

Medfinansiering fra Markedsmodningsfonden gør det muligt at teste anlægget, først i Danmark og efterfølgende i Asien. I Danmark testes anlægget direkte mod eksisterende modeldambrug, mens det i Asien testes mod etablerede ekstensive metoder til produktion af lokale fiskearter.

ModulRAS målrettes såvel i-lande som Asien, hvor man forventer at opnå en markedsandel på 25 pct. inden for en periode på 10-15 år. Løsningen vil med udgangspunkt i det først etablerede anlæg i Asien markedsføres i andre asiatiske og Afrika, hvor markedet for billig fiskeprotein er stort.

Effekter og leverancer i projektet efter 5 år:
Arbejdspladser: 800
Øget omsætning: 2,4 mia. kr.

Citater til pressebrug:
ModulRAS - transportvenligt, modulopbygget akvakulturanlæg fra Inter Aqua Advance til intensiv, miljøneutral fiskeproduktion i i- og u-lande
Dansk leverandør tilbyder højproduktivt modulanlæg til bæredygtig fiskeproduktion i i- og u-lande. Modulopbygningen muliggør kosteffektiv levering til afsides lokationer.
Inter Aqua Advance tilbyder ny højproduktiv teknologi til bæredygtig komplettering af konventionel RAS-produktion af yngel og sættefisk i i- og u-lande.