Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Øget kommerciel værdi-skabelse af OPI inden for sundhed og velfærd

I regi af Erhvervsstyrelsen og med inddragelse af Danske Regioner, KL, regionale og kommunale repræsentanter samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er projektet vedrørende, hvordan der skabes mest mulig værdi af udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet med særligt fokus på kommercialisering og markedsadgang, nu afsluttet.

Resultatet er guiden ”Øget kommerciel værdiskabelse af OPI inden for sundhed og velfærd” med opmærksomhedspunkter til offentlige og private projektdeltagere.

”Øget kommerciel værdiskabelse af OPI inden for sundhed og velfærd” henvender sig både til offentlige og private aktører. Den opstiller en lang række opmærksomhedspunkter, der er tænkt som en beslutningsstøtte for både prioritering, igangsættelse, styring og opfølgning på OPI-samarbejde, og guiden skal bidrage til øget værdiskabelse og erhvervsøkonomisk afkast af udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet.

Præsentationen af opmærksomhedspunkterne er struktureret efter de fire grundlæggende faser, som et OPI-projekt gennemløber: Opstartsfasen, udviklingsfasen, markedsmodningsfasen og implementeringsfasen. Der indgår desuden konkrete case-eksempler, som illustrerer opmærksomhedspunkternes betydning. Der vil ofte være tale om iterative forløb, hvor parterne skal udvikle mange prototyper for at nå et anvendeligt produkt. Ideelt set griber faserne ind i hinanden, så projektparterne allerede i opstartsfasen tager højde for mere markedsnære udfordringer og udbudstekniske spørgsmål.

Der opstilles 51 opmærksomhedspunkter fordelt på de fire faser, hvoraf 20 er fremhævet særligt i en indledende sammenfatning af analysen og de væsentligste opmærksomhedspunkter til de offentlige og private aktører.

Opmærksomhedspunkterne forsøger så vidt muligt at se på tværs af den store variation i OPI-projekters rammevilkår. De er derfor som udgangspunkt formuleret på et overordnet og tværgående niveau.

Indledningsvis redegøres der for de overordnede udviklingstendenser, der gennem de seneste år har været i OPI-projekterne på sundheds- og velfærdsområdet.

Du kan læse guiden her: