Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet. 

Markedsmodning

Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv.

Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne markeder for virksomhedernes innovative produkter og serviceydelser.

Hurtigere på markedet

Markedsmodningsfonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af innovative produkter hos potentielle kunder og slutbrugere i den sidste fase inden markedsintroduktion, hvor produktet færdigudvikles sammen med kunderne.

Fonden er markedsnær, virksomhedsrettet og har et kommercielt fokus. Fonden skal således hjælpe danske virksomheder med at overkomme de markedsbarrierer, de oplever i markedsmodningsfasen fx gennem medfinansiering af test og tilpasning af virksomhedernes innovative prototyper hos potentielle kunder.

Innovative offentlige indkøb

Markedsmodningsfonden arbejder ligeledes for innovationsfremmende offentlig efterspørgsel.

Fonden igangsatte 2011-2014 ialt 12 projekter, hvor offentlige institutioner fik tilskud til processen forud for et innovativt offentligt udbud, herunder fx behovsafdækning, markedsanalyse og udarbejdelse af udbudsmaterialet. Indsatsen er nu afsluttet, og der igangsættes ikke flere ansøgningsrunder. Læs mere om projekterne her: Cases - innovative indkøb

Markedsmodningsfonden har de senere år arbejdet meget med den prækommercielle indkøbsmetode (PCP - Precommercial procurement), hvor der medfinansieres udviklingsaktiviteter i flere virksomheder sideløbende, i en faseopdelt proces, hvor virksomhederne løbende udskilles. Læs mere om PCP her: Prækommercielle indkøb

Endelig åbnede den nye udbudslov op for en ny udbudsprocedure kaldet 'Innovationspartnerskaber', som fonden arbejder videre med i samarbejde med Esbjerg Kommune, Albertslund Kommune og Frederikssund Kommune. Læs mere her: Innovationspartnerskaber

Erhvervspartnerskaber

Et erhvervspartnerskab i regi af Markedsmodningsfonden skal bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse gennem styrkelse af den kommercielle udvikling i brancher, der har et betragteligt vækstpotentiale. Brancherne skal have et behov for modning af dets virksomheder eller markeder. Der kan bl.a. være behov for styrkelse af kompetencer inden for forretningsudvikling og markedsmodning på internationale markeder.

Partnerskaberne skal først og fremmest igangsætte aktiviteter, der på relativt kort sigt skaber en effekt for de udvalgte branchers virksomheder og deres kunder. Der kan også igangsættes aktiviteter, som har et længere sigte, eksempelvis ved gennem målrettet kommunikation at påvirke kundegruppers holdning og kendskab til branchens værdiskabelse.

Markedsmodningsfonden har indtil nu igangsat tre erhvervspartnerskaber inden for 1) designdreven innovation, 2) digital indholdsproduktion og 3) datadreven forretningsudvikling.

Fra Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden er en omlæggelse og fokusering af Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden). Fornyelsesfonden støttede i perioden 2010-2012 innovation og markedsmodning på det grønne område og velfærdsområdet samt erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte geografiske områder.

Markedsmodningsfonden bygger således videre på de gode tiltag og erfaringer fra Fornyelsesfondens markedsmodningsindsats.

Omlæggelsen til Markedsmodningsfonden skete som led i en effektivisering, fokusering og forenkling af det danske innovationssystem. Fondens fokus på markedsmodning skaber således en klar snitflade til de øvrige fonde og støtteordninger i det danske innovationssystem, der fokuserer på tidligere udviklingsfaser. Således skal Markedsmodningsfonden tage over, hvor forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammerne slipper for at bidrage til den sidste markedstilpasning af virksomhedernes nye innovative løsninger.