Fristen for efterårets ansøgningsrunde er 13. oktober. Book allerede nu tid til telefonisk præscreening – der er et begrænset antal pladser.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

OurHub - Campus projekt

Resumé
OurHub er en global virksomhed med rødder i København. Vores mission er at skabe mere sociale byer og fysisk aktive borgere igennem en nyudviklet deleøkonomisk løsning. Vi har udviklet et smart bymøbel (IoT) der gør det nemt at dele spil og træningsudstyr i det offentlige rum. Denne service er knyttet til en social platform, der hjælper med at styrke sociale fællesskaber og gentænke foreningslivet. På sigt tror vi på, at vi kan være med til at genopfinde det offentlige rum.
Vi har 4 patentansøgninger og selv om mange virksomheder er optaget af samme spørgsmål som os, har vi faktisk en helt særlig tilgang der adskiller os fra vores konkurrenter. De fleste arbejder nemlig kun digitalt (fx. lokale sociale netværk) eller kun med analoge løsninger. Vi kombinerer begge dele og mener at det kan være med til at skabe en stor værdi for byaktører og borgere.

Uddybende om projektet
Projektet testes på Holmen, hvor landets bedste kreative skoler ligger - Statens Scenekunstskole, Kunstakademiets Arkitektur, Design- og Konserveringsskole, Rytmisk Musikkonservatorium og Den Danske Filmskole - samt lejligheder.
Formålet med projektet er at:
- Teste vedligeholdelsesmodellen og prissætningen;
- Optimere algoritmen bag sociale invitationer og forstå brugernes adfærd;
- Dokumentere de sociale impacts af løsningen igennem analyse af de indsamlede data. I dette projekt er vi især interesseret i at analysere 1) hvordan OurHub kan være med til at skabe krydsbestøvning mellem studerende og 2), hvordan OurHub kan skabe en bro mellem studerende og lokale beboere. Det handler ikke blot om at forbedre den teknologiske løsning men også at bevise løsningens mulige Social Return on Investment (SROI). Dette vil fremskynde vores vej til markedet.
- Udvikle og teste et dashboard til os og hubsejere. Fremadrettet skal dashboardet kunne bruges som redskab til planlægningen af levende byområder.

Den mulige testgruppe består af +2000 studerende og ca. 1000 borgere i de omkringliggende lejligheder. Det er en god sammensætning, der matcher målgruppen for OurHubs løsning.
Dette projekt vil gøre os i stand til at kontrollere og dokumentere OurHubs impacts. Det vil give os unikke data, som vil være en hjørnesten i at åbne det globale marked for løsningen. Det vil gøre os i stand til at tilpasse vores prototype (hubs og app), så vi derefter kan skalere løsningen.

Citater til pressebrug
´OurHub er en smart city løsning med fokus på borgernes livskvalitet.´
´Det offentlige rum er en ramme: OurHub er i stand til at aktivere det og skabe bedre muligheder for spontane interaktioner mellem individer.´
´OurHub benytter IoT og en social algoritme for at skabe bedre face to face og real life oplevelser.´
´At øge byernes livability og forstærke lokale fællesskaber er en politisk prioritet for mange byer rundt i verden. OurHub introducerer en unik løsning til disse problemstillinger takket være en kombination af analoge og digitale redskaber.´
´Vi har mere til fælles med hinanden end vi tror... Hvordan kan vi opdage det? Her kan OurHub hjælpe gennem en kombination af redskaber fra traditionelle spil, nudging metoder, gamification og analyse af brugeradfærd.´
- OurHub-teamet

Anden modtagen støtte
OurHub har modtaget støtte fra Københavns Kommune, samt By&Havn for to forskellige pilotprojekter.