Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

PCP paradigme og vejledninger

Markedsmodningsfonden har fået udarbejdet et paradigme til et PCP udbudsmateriale, samt vejledninger til, hvordan man udarbejder et PCP. Der gøres opmærksom på at paradigmet er udarbejdet til brug under den nye udbudslov.

Materialet kan bruges af alle, der ønsker at lave et Prækommercielt Indkøb. Materialet omfatter standard formularer til selve det udbudsretlige, herunder en standard kontrakt, skabeloner til behovsbeskrivelse, vederlagsaftale, samarbejdsaftale osv. Til det udbudsretlige er der lavet en step-by-step vejledning, der forklarer de enkelte dokumenters funktion. Materialet tager udgangspunkt i erfaringer og læringer opnået igennem de 4 PCP'er fonden har stået bag (Klimatilpasning, Spildevand og 2 PCP'er på sygehusområdet). Læs nærmere omkring de enkelte PCP'er i venstre kolonne.

Derudover har fonden fået udarbejdet en generel vejledning til udbudsformen, en såkaldt "How-to-guide". Denne vejledning tager udgangspunkt i Markedsmodningsfondens erfaringer med at udarbejde PCP'er. Det er ikke formålet, at rådgive om hvordan et PCP bedst forløber, men et forsøg på at dele de erfaringer fonden har fået ved at udbyde prækommercielle indkøb. Vejledningen skal bruges til at give et overblik over, hvilken proces man skal igennem, og dele af de erfaringer fonden har fået indtil nu.

Man skal altid søge juridisk bistand. Materialet erstatter ikke juridisk bistand.