Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Photocat: luft forbedrende væske til byggematerialeproducenter

Photocat A/S har udviklet en væske, der kan forbedre indeklimaet, fjerne NOx fra luftforureningen og reducere algevækst på fx tagflader. Formålet med projektet er at demonstrere løsningens holdbarhed og effekt.

Photocat har udviklet en væske, der blandt andet kan forbedre indeklimaet, fjerne NOx fra luftforureningen og reducere algevækst på fx tagflader. Ved at påføre væsken med fotokatalytiske partikler (nanopartikler af titandioxid) på gulvet, taget eller facaden, vil den blandt andet omdanne NOx til nitrat, hæmme algevækst og nedbringe afdampning fra organiske gasser og dampe.

Produktet er udviklet og skal nu demonstrere sin effekt i en række brugssituationer, som efterfølgende kan danne grundlag for salg til producenter.

Hvilken gavn gør det?
Når væsken med titandioxid (TiO2) udsættes for lys, aktiveres de fotokatalytiske egenskaber, hvilket resulterer i en nedbrydning af de organiske stoffer, der findes på overfladen. Derudover har væsken den effekt, at vand der sidder på overfladen vil spredes som en tynd, sammenhængende film frem for at lægge sig som dråber på overfladen. Således har væsken to effekter; dels den fotokatalytiske nedbrydning, og dels evnen til at skylle snavs væk.

Materialet fungerer udelukkende som katalysator i processen og bliver derfor ikke forbrugt over tid.

Konceptet er velkendt, men Photocats produkt har blandt andet den fordel, at det er mere effektivt end tilsvarende produkter.

Hvad er resultatet af projektet?
Produktet skal afprøves på blandt andet tagplader, tagsten, tagpap og laminatgulve. I løbet af projektet vil væsken derfor blive afprøvet i samarbejde med udvalgte materialeproducenter.

Formålet med afprøvningerne er især at bekræfte den miljømæssige effekt under forskellige lys og bymiljøer og demonstrere, at produktet kan leve op til producenternes krav til blandt andet holdbarhed.

Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 22
Øget omsætning: 100 mio. kr.

Godkendte citater til pressebrug
”Det er en meget vigtig mulighed Fornyelsesfonden giver Photocat for at kunne eksportere til store internationale byggemateriale producenter. De store dokumentationskrav er uden Fornyelsesfondens støtte en næsten uoverstigelig byrde for mindre virksomheder”.
Michael Humle, adm. Direktør i Photocat.

”Photocats mulighed for at matche sine partnere i afprøvningen af produkterne har givet Photocat et tigerspring frem.” Bestyrelsesformand Steen Ørnslund.