Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Port-Safety ApS - Innovativ redningsstige til kajanlæg globalt

LifeLadder er en ny type redningsstige til havne. Den er synlig dag og nat, og vedligeholdelsesfri. LifeLadder består af moduler i armeret plast, gennemfarvet i en stærk gul og UV-resistent farve, som sikrer synlighed gennem stigens levetid. Modulerne sammenspændes med syntetisk tov. Herved opnås en innovativ konstruktion, der er modstandsdygtig over for havnemiljøets barske påvirkninger. Der er indgivet patent for LifeLadder-konstruktionen. En robust, solcelledrevet lysenhed oplyser stigens trin og vanger i døgnets mørke timer.

Uddybende om projektet:
Testforløbet skal levere læring og validering af LifeLadder-løsningen i en reel brugsituation. Ved montering i flere havne med forskellige miljøer (både containerterminal, færgeleje, byhavn og sluse) og i forskellige længder (3 til 6 meter) opnås en bred dækning af påvirkninger i form af bølger, strøm, is, sol (UV), påsejling og almindelig brug.
Ved at konstatere effekten af disse påvirkninger på LifeLadder-konstruktion bliver det muligt til at validere, om stigens dele og dermed samspillet mellem forstærket plast, gummi-spacers, opspændingsmekanisme og tovværk yder som forventet.
Stigens lysenhed testes ift. at levere både holdbarhed og energi/lysoptimering i det hårde havnemiljø.
Involvering af flere havne bidrager også til test af forskellige kaj-konstruktioner. Således opnås læring allerede ved monteringen og grundlag for eventuelt tilpasning af stigens ophæng. Dette gælder også leveringsmetoden (samlet, foldet og pakket på palle), hvor den bredere involvering giver flere brugererfaringer omkring klargøring til montering.
Gennem tests i både danske og udenlandske havne, med forskellige kajkonstruktioner, tidevands- og brugsforhold, får test- og tilpasningsprojektet stor indflydelse på optimering af produktet og dets potentiale i markedet.

Citater til pressebrug:
”Som professionel bruger af de danske havne, hvor jeg ofte har min gang over kajkanten, på alle tider af døgnet og i alt slags vejr. Anser jeg implementeringen af LifeLadder på havnene, som et stort sikkerhedsløft for søens folk samt andre professionelle brugere af havnene – at løsningen henvender sig til alle typer havne, kan dermed også komme civil befolkningen til gode, når de færdes på og nær kajkanter, dette gør bare opfyldelsen bedre'. Dansk Lods.

Anden modtagen støtte til projektet:
InnoBooster