Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

SCAUT - Platform til behandling af hjertepatienter

Rehfeld Medical har udviklet en datadreven software platform til fjernmonitorering af hjertepatienter med en pacemaker. Platformen består af en smartphone applikation til patienten, en webportal til det kliniske personale, og cloudbaseret dataanalyse. Ved at kombinere aktiv patientinddragelse med klinisk viden forbedrer SCAUT platformen beslutningsgrundlaget for klinikerne og øger patienttilfredsheden.
Formålet med projektet er, at tilpasse platformen til storskala anvendelse i telemedicinsk og ambulant behandling af hjertepatienter ved at integrere platformen til de kliniske hospitalssystemer. Med dette afsæt muliggøres en international lancering

Uddybende om projektet
Rehfeld Medical ApS er opstået på baggrund af et Innovationsfondsprojekt sammen med partnere fra Rigshospitalet Hjertecenter, Københavns Universitet og Medtronic. SCAUT platformen er udviklet i et prototypeforløb og anvendes i dag i forskningsregi på Rigshospitalet.
Formålet med dette projekt er, at modne teknologien til national og international lancering. Dette indebærer bl.a. udbygning af kvalitetssikringssystem, CE-mærkning samt etablering af tekniske snitflader, der følger internationale standarder. De kliniske studier, som skal dokumentere platformens effekter, og dermed understøtte certificering, udføres i samarbejde med Rigshospitalets Hjertecenter.

Citater til pressebrug
'Rehfeld Medical har udviklet en software platform, der unikt kombinerer aktiv patientinddragelse med klinisk viden for at give det bedste beslutningsgrundlag for hjertelægen. Med støtten fra Markedsmodningsfonden har vi nu muligheden for at modne platforme og forberede international lancering.', Jonas Moll, CEO, Rehfeld Medical ApS

”Ved at integrere tæt med klinikken bliver det muligt, at lave stor-skala Living Labs med patient-genereret data og dermed udvikle algoritmer, der kan forudsige farlige hjerteanfald.”, Tariq Osman Andersen, Forskningsdirektør, Rehfeld Medical ApS

'Der er et stort uudnyttet potentiale i at anvende de mange kliniske data, som vi i Danmark indsamler. Kunsten ligger i, at omsætte de mange data til brugbar information. Målet er, at give både patienter og læger et stærkt værktøj til at optimere patientens behandlingsforløb.', Claus Rehfeld, Bestyrelsesformand, Rehfeld Medical ApS