Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

SiteCover: overdæknings- og kranløsning til byggepladser

SiteCover er en nyudviklet, modulær overdæknings- kranløsning til byggepladser. Løsningen løser tre udfordringer for entreprenører; 100 procent effektiv afskærmning af selv store byggepladser, 100 procent krandækning til byggepladsen og en overdækning, som kan stå af sig selv. Det betyder, at byggeriet kan udføres med reduceret risiko, kan afsluttes til tiden, og inden for aftalt økonomisk ramme. Endvidere reduceres energiforbruget og produktiviteten øges.

Uddybende om projektet
SiteCover kan spænde op til 87 m frit, er 30 m høj, 100 procent vandtæt, kan stå i orkan og har indbyggede traverskraner med en løftekapacitet på 20 tons. SiteCover er med sin patenterede udformning stabil for store vindstyrker uden forankring til jorden. Konstruktionen monteres på 1½ dag, direkte over byggeriet og kræver ingen særskilt montageplads.

Projektet har til formål at teste løsningen på en byggeplads i samarbejde med NCC som testbruger. Det primære marked for løsningen er nybyggeri med en højde på 2 til 6 etager og med en håndværkerudgift på minimum 20 mio. kr.
SiteCover ønsker at udleje løsningen til entreprenøren, og testen udføres på denne måde med NCC, som ønsker at teste det på deres projekt ”Byhusene” ved Islandsbrygge, Amager.

SiteCover kan betyde, at byggeriet kan udføres med reduceret risiko, kan afsluttes til tiden, og inden for aftalt økonomisk ramme, reducere energiforbruget i byggefasen, og gør det nemmere for branchen at anvende de nye miljørigtige, ofte organiske, byggematerialer og øger produktiviteten i byggeriet og sænker byggeomkostningerne.

Effekter og leverancer i projektet:
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 7
Øget omsætning: 12.000.000

Har projektet modtaget støtte fra andre
Projektet er støttet af Realdanias TEST-program, og har opnået tilsagn om lån fra Wellfare Tech Invest og Vækstfonden