Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spildevandspartnerskabet

Spildevandspartnerskabet blev etableret under Markedsmodningsfonden i foråret 2015, da der blev identificeret et behov for at udvikle teknologier, som kan sikre yderligere ressource- og energiudvinding fra spildevand og slam.

Markedsmodningsfonden samlede otte forsyninger i et Spildevandspartnerskab for at samle efterspørgslen på udvikling af innovative, nye eller betydeligt forbedrede, løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand.

Partnerskabet består af:

 • Aarhus Vand A/S
 • Billund Vand A/S
 • Biofos A/S
 • Din Forsyning A/S
 • Herning Vand A/S
 • Kalundborg Forsyning A/S
 • Middelfart Spildevand A/S
 • Vandcenter Syd A/S
 • DANVA
 • Markedsmodningsfonden

Målsætningen er, at partnerskabet skal bidrage til udviklingen af innovative, nye eller betydeligt forbedrede løsninger i forhold til den overordnede samfunds- og miljømæssige udfordring med at sikre en optimal anvendelse af ressourcer i spildevand, der både kan imødekomme behovet på det danske marked og eksporteres til et større globalt marked.

Der blev på baggrund af de indkomne tilbud i foråret 2016 udvalgt følgende 5 leverandører til projektets fase 1:

 • Aquagreen ApS: ”Omsætning af spildevandsslam ved damptørring og pyrolyse til biokoks med plantetilgængeligt fosfor”.
 • DHI: ”CCAB-g2 Modstrøms AB-koncept til forbedret energieffektivitet og øget biogasproduktion under slærpede udledningskrav”.
 • Grundfos BioBooster A/S: ”Grundfos BioBooster AnMBR”.
 • SWECO Denmark A/S: ”BioHydro Processen: Mere biogas – mindre slam – renere slam”.
 • Teknologisk Institut: ”Fra Slamaske til Gødning og Beton – SGB-projektet”.

Spildevandspartnerskabet forventer primo marts 2017 at fortsætte til projektet til fase 2, hvor 2-3 af de ovennævnte leverandører vil få mulighed for at udvikle og teste deres løsninger.

Tryk på nedenstående link for at læse den oprindelige behovsbeskrivelse fra udbuddet i 2015: