Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Stensborg: miljø- og prisvenlig tryk af hologrammer

Projektet har til formål at introducere en ny løsning til tryk af hologrammer. Teknologien muliggør tryk direkte på slutproduktet, fx til medicin eller kosmetik. I dag trykker man hologrammet på folier, der efterfølgende skal overføres til slutproduktet. Med den nye tek-nologi bliver processen væsentligt billigere, hurtigere og mere miljøvenlig.

Hvad er resultatet af projektet?
HoloPrint ™ er en teknologi til print af hologrammer og Optical Verification Devices (OVD). Hologrammer og OVD’er anvendes på en lang række produkter; pengesedler, farmaceutiske produkter, kosmetik, mærke-varer, betalingskort mv., og kan dels have en dekorativ, dels sikkerhedsmæssig funktion mod kopiering. I dag fremstilles hologrammer på nogle få trykkerier med specielle trykkemaskiner på særskilte folier. Disse folier sendes videre til det almindelige trykkeri, der så overfører hvert enkelt hologram til tryksa-gen ved hjælp af kostbart specialudstyr. Det-te forsinker og fordyrer processen og giver endvidere en stor spildprocent på folie, der bliver til overs og skal kasseres.

Stensborg A/S har i samarbejde med den tidligere afdeling for Optik og Fluid Dynamik på Risø, som i dag er DTU Fotonik, udviklet en teknologi, der kort fortalt består i at støbe i stedet for at trykke hologrammet. Der støbes med en egenudviklet lyshærdende lak pålagt med avancerede trykkeplader og lakken hærder omgående ved hjælp af specialudvik-let optik og lyskilde.

Der er bevilget garantistillelse fra Fornyelses-fonden i tilknytning til salg af 6 HoloPrintTM- løsninger.

Hvilken gavn gør det?
Produktion, transport og påsætning af folien, der består af polymer (plastik), lak og metal – som oftest aluminium er en ressource- og energikrævende proces og medfører et stort spild fra overskydende folie, der blot skal kasseres. Beregninger viser, at anvendelsen af HoloPrintTM vil kunne reducere CO2-udledningen med 90 pct. ift. den traditionelle produktionsproces.

Hvem er produktet rettet mod og hvor ses det primære marked?
Det primære marked er dels trykkerimaskine-producenter dels trykkerier, der kan integrere teknologien i deres produktion, og som henvender sig til sektorer inden for sundhedspleje, kosmetik og lægemidler og inden for produktion af sikkerhedsdokumenter og anden grafisk tryksagsfremstilling, hvor der anvendes hologrammer.

Stensborg har allerede solgt løsningen til et tysk trykkeri, men mangler at få rigtigt fodfæ-ste på markedet. Industrien er i dag bygget op omkring foliefremstilling og maskiner til applikation af disse. Da HoloPrintTM repræsenterer et paradigmeskift i forhold til dette, skal Fornyelsesfondens garanti være med at overkomme barrierer i markedet i forhold til investere i en innovativ løsning.

Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 30
Øget omsætning: 45 mio. kr.

Godkendte citater til pressebrug

“HoloPrintTM sparer tid og penge, er bedre for miljøet og åbner helt nye muligheder for industriel mikro- og nanostrukturering af overflader.”
Jan Stensborg, Dir.

”Vores kunder i kosmetikindustrien og den farmaceutiske industri er interesserede i de fantastiske muligheder, der er for at placere hologrammer præcis dér, hvor designeren ønsker det. Og så er det en ekstra fordel, at hologramtrykningen foregår som en integreret del af den samlede trykkeproces. På den måde har vi total kontrol over arbejdsgangen og trykker kun det, kunden skal bruge, hvilket også bidrager til den overordnede sikkerhed. Det er alle disse fordele, som overbeviste os om, at HoloPrint var den rette teknologi at investere i,” siger Karl-Friedrich Michel, Di-rector of Production & Technologies i X-Label GmbH.

'The main new innovations I saw at the Label Expo show that were genuinely new were the HoloPrint printing technique... Hats off to the guys who thought of that!! Dr Adrian Steele, CEO, Mercian Labels, UK.