Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.02.2017

Succesfuldt informationsmøde i Vejle

Vi havde i sidste uge fornøjelsen af at holde informationsmøde i samarbejde med Green Tech Center i Vejle. Mødet gav os mulighed for at tale med adskillige spændende virksomheder.  

Green Tech Center arbejder for at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger. Derudover har de til huse i Vejle, og var derfor en oplagt samarbejdspartner til et fælles informationsmøde i Jylland.

Dette blev bekræftet, da godt 40 iværksættere, virksomheder og rådgivere onsdag i sidste uge var mødt op for at deltage i informationsmødet. Her kunne de indledningsvis høre om Green Tech Center og dets faciliteter og services. Lige nu kan virksomheder eksempelvis teste og demonstrere nye, innovative løsninger, og få sparring om alt fra forretningsplan til eksport.  

Dernæst fik de fremmødte deltagere et indblik i Markedsmodningsfonden, og hvad vi overordnet set, giver tilskud til. Her havde vi også fået virksomheden AgroIntelli til at fortælle om deres projekt med os. AgroIntelli var én af de første virksomheder til at deltage i vores dialogbaserede ansøgningsrunde, og de fik ved ansøgningsrunden i efteråret 2015 et tilskud på 1,7 mio. kr. til at teste og tilpasse en GPS styret mark-robot til lugning, såning og jordbearbejdning af grøntsags- og roemarker.

Efterfølgende var der lagt op til, at deltagerne kunne få 1:1 sparring med både Green Tech Center og Markedsmodningsfonden. Den mulighed benyttede flere af deltagerne sig af, og i sparringen med os, kunne de få en indledende indikation om, hvorvidt det gav mening at søge netop Markedsmodningsfonden.

Det er fortsat muligt at booke tid til en telefonisk præscreening, hvilket er første skridt i ansøgningsprocessen. Det gør man her på hjemmesiden, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.