Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tentoma ApS - RoRoStretchPack XL: Automatiseret, fleksibel og miljøvenlig horisontal indpakning af store pakker med træ- og byggeemner i strækbare PE-foliekanaler

RoRoStretchPack XL er et fuldt automatiseret, fleksibelt og miljøvenligt koncept til tætsluttende ’End-of-Line’ indpakning på alle flader af store pakker med træ- og byggeemner i strækbare PE-foliekanaler. Pakkerne føres med transportbånd ind i en udspændt foliekanal, der strammer sig sammen om emnet og bliver sammensvejset i begge ender.
Ved indpakning af store træ- og byggeemner sikres høj pakkekvalitet kombineret med omkostningsbesparelser, mindre miljøpåvirkning og bedre arbejdsmiljø. Med patenteret teknologi foregår den fuldautomatiserede indpakning som en innovativ horisontal ’in-line’ proces. Det giver et kontinuerligt ’one-piece’ produktionsflow.
I forhold til eksisterende løsninger, som primært er manuel udlægning og punktvis fastgørelse af plastfolie, adresseres en række væsentlige parametre: favorabelt omkostningsniveau, fuld automatisering, fleksibel produktion, god emnebeskyttelse og produktpræsentation, ressourceoptimering, samt forbedret arbejdsmiljø.

Uddybende om projektet
Projektets formål er accelereret international markedsintroduktion og –penetration for det fuldt automatiserede, fleksible og miljøvenlige RoRoStrechPack XL koncept i den europæiske industri, der fremstiller savskåret træ og store byggeemner. Gennem afprøvning og tilpasning af en fungerende prototypemaskine til indpakning af store emner i strækbart plastfolie bliver der udviklet en løsning, som adresserer industriens specifikke behov i forhold til beskyttende plastindpakning. Det samlede globale markedspotentiale for RoRoStretchPack XL vurderes til 5-8.000 enheder.

RoRoStretchPack XL projektet omfatter test- og tilpasningsaktiviteter i et iterativt forløb med testbrugere i det danske og europæiske marked inden for segmenterne med savskåret træ og store byggeemner. Der er foreløbigt indgået testbrugeraftale med Frøslev Træ A/S.

RoRoStretchPack XL adresserer det voksende europæiske marked for automatiseret industriudstyr. Der findes for øjeblikket ingen standardløsninger med en høj automatiseringsgrad, der giver mulighed for beskyttende plastemballering af store pakker med træ- og byggeemner, og som er fuldt fleksible med hensyn til pakkestørrelse og folietype. Ud fra kundedatabasen hos Tentoma ApS vurderes, at det samlede
globale markedspotentiale for RoRoStretchPack XL er 5-8.000 enheder inden for segmenterne trævarer, porebeton, samt gips- og isoleringsplader.

Citater til pressebrug
CEO, Henrik Raunkjær: 'Vi ser store muligheder for at sælge vores nyeste banebrydende
indpakningsmaskine til den internationale træindustri, og med hjælp fra Markedsmodningsfonden får vi nu mulighed for at gå i dybden med og løse nogle af de blokeringer vi møder i markedet overfor vores løsning.'

Anden modtagen støtte
En fungerende prototype af RoRoStretchPack XL konceptet er udviklet og demonstreret i et delprojekt under AutomationsBoost, som modtager støtte fra Syddansk Vækstforum og EU's Regionalfond.