Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

WelcomeBob IVS - Smart Locks til lejlighedsopgange

Adgang til lejlighedsopgange er i dag forbeholdt beboerne. WelcomeBob vil disrupte dørtelefonmarkedet ved at levere en produktserviceløsning, der kombinere hårdfør hardware med en software-platform. Hertil kommer løsningen med fjernopluk, videoop-kald til dørtelefonen og større fleksibilitet i design og brug.
Når kun beboeren kan få adgang til opgangen giver det en række udfordringer ift. nye trends inden for abonnementsløsninger, vareleveringer til døren og udlejning af lejlig-hederne.
Som systemerne er i dag, kan pakkeleveringen ikke komme ind i lejlighedsopgangen, hvis beboeren ikke er hjemme, eller hvis der ikke er blevet lavet en fysisk kopi af opgangsnøglen. WelcomeBob løser disse udfordringer ved at koble dørtelefonen til internettet og tilbyder derigennem en ny dørtelefon til lejligheds¬opgange, der kan fjernstyres og betjenes via beboerens app, hvorend der er adgang til internet.
WelcomeBob er en ’produkt-service-løsning’, hvilket vil sige, vi sælger et produkt.

Uddybende om projektet:
I projektet støttet af Markedsmodningsfonden skal WelcomeBob dørtelefonen gå fra at være en fungerende prototype til at være et salgsbart produkt. Projektet er delt op i to testperioder med tilhørende tilpasninger samt en udviklingsperiode. Formålet med testperioderne er at indsamle brugerfeedback for at målrette produktet til brugerne og tilpasse produktet derefter. I testperioderne testes dørtelefonen på 33 opgange i København over det næste år.
Ud over testperioden er der også indlagt en udviklingsperiode hvori der skal udvikles sikkerhedsparadigme og persondata sikkerhed, så produktet er klar til skalering efter projektperiodens afslutning. Sikkerheden består i forbedret datasikkerhed samt en sikkerhed for, at WelcomeBob lever op til krav fra persondataforordningen. Der vil i projektperioden blive tilkoblet omkring 1.000 brugere til systemet.
WelcomeBob vil i projektperioden teste prismodeller og opbygge salgskanaler for at klargøre til skaleret salg. WelcomeBob henvender sig til boligforeninger med etageejendomme, som vil have øget fleksibilitet ved adgang til opgangen samt trygheden ved videoopkald til smartphone. Salget forventes at starte i Danmark, men der er internationalt potentiale i løsningen.

Citater til pressebrug:
'WelcomeBob har en vision om at gøre dagligdagen lettere og trykkere for personer der bor i lejligheder. Ved at give mulighed for videoopkald, fuld kontrol over hvem der har adgang til lejlighederne og gøre dette inden for en fornuftig økonomi, mener vi der er store udviklingsmuligheder i WelcomeBob. ” - Niels Nydam Andersen, Direktør WelcomeBob

Anden modtagen støtte til projektet:
WelcomeBob udviklede en prototype med støtte fra Innovationsfondens InnoBooster program.