Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

XO Care - kvalitetssikring i tandplejen

XO CARE har udviklet en ny behandlingsenhed med et tilhørende softwaresystem til tandpleje. Brugen af systemet skal resultere i forbedret kvalitet i tandplejen, hvilket vil lede til en generelt bedre sundhed hos befolkningen.

Hvad er resultatet af projektet?
Det nye system fungerer ved, at tandlægen på forhånd gennemtænker, hvordan de enkelte behandlinger skal udføres. Under behandlingen leder systemet tandlægeteamet gennem behandlingen trin for trin og opsætter automatisk behandlingsenheden med de på forhånd definerede driftsparametre for instrumenter m.m. Behandlingsforløbene dokumenteres under vejs i en fil, som knyttes til patientens journal. Hermed kan tandlægen dokumentere at hun/han på forhånd har gennemtænkt behandlingen og dokumenteret den efterfølgende.

Hvilken gavn gør det?
Brugen af det nye system vil ifølge ansøger resultere i forbedret kvalitet i tandbehandling og en forbedret kvalitet vil lede til en generelt bedre sundhed hos befolkningen. Derudover er behandlingsenheden konstrueret med fokus på ergonomi. Det betyder, at enheden sikrer, at tandlægen sidder korrekt i forhold til at udføre en specifik behandling. Endeligt kan enheden informere patienten om hvad der sker i løbet af behandlingen og derved gøre oplevelsen mere tryg for de 25 pct. af patienterne, der lider af tandlægeskræk.

Hvem er produktet rettet mod, og hvor ses det primære marked?
Det samlede system skal testes hos seks forskellige tandlæger i fire forskellige lande.

Effekter og leverancer i projektet
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 37
Øget omsætning: 106.100.000 kr.

Hvornår ved vi mere?
• Klargøring af test, grundenhed: januar 2014
• Test og tilpasning, fuldt udbygget: januar 2016

'Driftsikkerhed og brugervenlighed er to af de vigtigste parametre for tandlægerne, når de skal vælge udstyr. Med støtten fra Markedsmodningsfonden har vi fået mulighed for at gennemarbejde vores koncept og derved sikre at vores vision om fremtidens behandlingsenhed bliver en succes'.

'Med systemet får tandlægen for første gang mulighed for at arbejde struktureret med kvalitetsstyring af selve behandlingerne, uden at det går udover effektiviteten - til gavn for både tandlægen, patienterne og samfundet'.